جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • هوش مالی-فصل سوم

     ضریب هوش مالی نوع اول:بیشتر پول درآوردنهر هدفی فرایندی دارد  هر هدف ارزنده ای فرایندی دار ...

     ضریب هوش مالی نوع اول:بیشتر پول درآوردنهر هدفی فرایندی دارد  هر هدف ارزنده ای فرایندی دارد و کار می برد.یکی از دلایلی که مردم هوش مالی نوع اول(پول بیشتر درآوردن) را ندارند، این است که ...

    بیشتر