تگ

هوش مالی-فصل سوم

هوش مالی-فصل سوم

ضریب هوش مالی نوع اول:بیشتر پول درآوردنهر هدفی فرایندی دارد هر هدف ارزنده ای فرایندی دارد و کار می برد.یکی از دلایلی که مردم هوش مالی نوع اول(پول بیشتر درآوردن) را ندارند، این است که پول می خواهند اما فرآیند آن را نمی…