تگ

هوش مالی-فصل چهارم

هوش مالی-فصل چهارم

هوش مالی نوع دوم: حفاظت از پولحفاظت از پول در مقابل دزدها و کلاهبردارها مهم است همانطور که اکثرمان می دانیم، دنیا پر از سازمان هایی است که منتظر فرصتند تا با پول شما علاج کار خود را بکنند.اگر از شما باهوش تر باشند یا قدرت بیشتری داشته…