تگ

وظایف والدین طلاق گرفته

«جدا» اما «هماهنگ»!

پس از آن که مهر طلاق روی شناسنامه ها می خورد شاید عده ای تصور کنند که دیگر همه چیز تمام شده است اما برای فرزندان این تازه اول ماجراست.آن ها حالا یک عنوان تازه دارند که تا آخر عمر همراه شان است: «بچه های طلاق»   یک محقق مسائل خانواده به…