تگ

کتابشناسی

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲

 خلاص شدن از احساس گناه احساس گناه می‌کنید؟ خوب است؟ ولی خود را از شر آن خلاص کنید. برای خلاصی از احساس گناه آن را  جبران کنید. فرمولی توصیه می‌کنیم تا به شما کمک کند از احساس گناه رهایی یابید:  الف) به پند ها، سخنرانی ها و موعظه ها…