تگ

کتاب جادوی خاموش

جادوی خاموش خلاصه فصل دوم

 جهان کائنات به تک تک اهداف و خواسته های شما پاسخ می دهد و همیشه بهترین و سریعترین راه را برای رسیدن به خواسته هایتان را می شناسد و به یقین آن را در اختیار شما قرار خواهد داد.جهان کائنات راهها و فرصتهای کافی را برای رسیدن به آرزوهایتان را…

جادوی خاموش خلاصه فصل اول

کاملا مشخص کنید که از زندگی چه میخواهید و هرچه پاسخ شما به این سوال واضح تر باشد، رسیدن به مقصد هم آسان تر صورت خواهد گرفت.هدفهای خود را در قالب کلماتی روشن و قابل فهم بیان کنید به شکلی که یک کودک نیز به سادگی توانایی درک آنها را داشته…