تگ

کسب موفقیت در زندگی

اگر خواهان کسب موفقیت در زندگی هستید، نباید این ۷ عبارت را براحتی بر زبان بیاورید-قسمت دوم

4- این وظیفه من نیستاین عبارت یک "نه" غیرقابل‌انکار برای افراد موفق است. افراد موفق به‌خوبی می‌دانند که موفقیت باید بین همه مردم که نقشی در آن دارند، به اشتراک گذاشته شود و هرگز هیچ‌کس تحت هیچ شرایطی نباید در دستیابی به موفقیت از دیگران…

اگر خواهان کسب موفقیت در زندگی هستید، نباید این ۷ عبارت را براحتی بر زبان بیاورید-قسمت اول

موفقیت نه‌تنها در عرصه شغل و حرفه شما از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه در تمام جنبه‌های زندگی شما دارای اهمیت است، مثلاً روابط شما، تجربیات شما و ... . کسب موفقیت در این زمینه‌ها به شدت بستگی به مواردی دارد که به‌طور روزانه بر زبان…