تگ

کسب و کار اینترنتی

قواعد پایه برای راه اندازی کسب و کار در فضای اینترنتی

 اگر هنوز کسب و کار خود را در فضای اینترنتی به ثبت نرسانده اید، اگر هیچ تبلیغی در محیط مجازی نداشته اید، اگر به فکر راه اندازی کسب و کار در فضای اینترنتی هستید، اگر بازاریابی اینترنتی را در نظر دارید و هنوز نمی دانید که از کجا باید شروع…