جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

 • آپارت
 • خودفریبی فصل پنجم

  مبنای رهبری موثرپس از ده سال سابقه کار در یک شرکت حقوقی ، آن شرکت را ترک کردم تا پست مدیر داخلی کمپانی سی ...

  مبنای رهبری موثرپس از ده سال سابقه کار در یک شرکت حقوقی ، آن شرکت را ترک کردم تا پست مدیر داخلی کمپانی سیرا را بپذیرم.زاگروم آن شرکت را خرید.معامله ی پیچیده ای بود.زاگروم بیشتر حق اختراع و تحقیقات و غ ...

  بیشتر
 • خودفریبی فصل چهارم

  مشکلی که زمینه ساز تمامی مشکلات دیگر است. باد سئوال کرد: "آیا درباره ایگناس سمل وایس چیزی شنیدی؟ نه فکر ن ...

  مشکلی که زمینه ساز تمامی مشکلات دیگر است. باد سئوال کرد: "آیا درباره ایگناس سمل وایس چیزی شنیدی؟ نه فکر نمی کنم. این هم یک مشکل، بیماری، و یا چیزی شبیه این ها است...؟ باد با لبخند پاسخ داد "نه...نه... ...

  بیشتر