جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • نگذارید اشک تان را درآورند!

    خیلی از افراد به خصوص خانم ها، از اینکه نمی توانند در شرایط حساس مخصوصا در محل کار، اشک ها و گریه خودشان ...

    خیلی از افراد به خصوص خانم ها، از اینکه نمی توانند در شرایط حساس مخصوصا در محل کار، اشک ها و گریه خودشان را کنترل کنند، شاکی هستند.همین اتفاق موجب می شود كه اگر قرار باشد برای احقاق حقی، اعتراض كنند ن ...

    بیشتر