شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • فصل پانزدهم: دولت به مثابه بی شعور

    " دولت بروکراسی است و بروکراسی دولت است" جو بادوایز،  سخنگوی اتحادیه کارگران فدرال در هر کشوری دولت شمار ...

    " دولت بروکراسی است و بروکراسی دولت است" جو بادوایز،  سخنگوی اتحادیه کارگران فدرال در هر کشوری دولت شمار زیادی از بیشعورها را جذب میکند. دلیل آن هم ساده است. دولت قدرت عمل زیادی در شکل دهی روش زندگی م ...

    بیشتر