پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت
  • راه های افزایش اعتماد نفس

    اعتماد به نفس(confidence) یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا, باکفایت, دوست داشتنی و منحصر به فرد با توجه ...

    اعتماد به نفس(confidence) یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا, باکفایت, دوست داشتنی و منحصر به فرد با توجه به در نظر گرفتن تفاوتهای فردی.به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ...

    بیشتر