نرگس

با عرض سلام
دوره موفقیت دوره اى بود که صحه گذاشت بر أفکارم و تونستم به ثروتمند شدن ایمان آورم تا قبل از این دوره اگر به اندوختن ١٠٠ تومان فکر میکردم ان را دال بر گدابازى میدونستم ولى اکنون فراگرفته ام که چگونه بر اندوخته ام اهرم داده و از ان در اینده اى نه چندان دور بهره ببرم. امیدوارم در ادامه ى این دوره بتوانم انچه را اندوختم در عرصه ى عمل اورده تا باشد که بتوانم اطرافیانم را نیز از ان بهره مند کنم.??

Comments are closed.