پورمظاهری

استاد بزرگوار خدا قوت
گفتنی هارو دوستان گرامی به زیبایی گفتند ، مقایسه امروز هر یک از ما با چند هفته گذشته ثابت میکنه که اتفاق های خوبی برامون افتاده و مطمئنا ادامه خواهد داشت اگر خودمون بخواهیم . خیلی ها خوب شدند … خیلی هامون بهتر شدند … چه مادی ، چه معنوی … خط فکری خیلی هامون تغییر کرد به این که خواستن ، توانستن است با این تفاوت که ایمان بیشتری به این جمله پیدا کردیم … برخی اتفاق ها و بعضی روزها تو زندگی هامون سرنوشت ساز میشن … حضور استاد تو مسیر زندگی ما میتونه سرنوشت ساز باشه وقتی که من و شما عزممون رو جزم کنیم . رشد مادی و معنوی … امیدوارم تک تک ما این فرصت رو غنیمت بدونیم … ویه روزی هم حال من و شما از آموختن و زندگی سازی حتی برای یک نفر به خوبی حال استاد گرانقدرمون باشه …
به امید رسیدن به کمال همه انسان ها …

Comments are closed.