اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در بازار سرمایه ایران

 

واسطه‌های مالی در یک بازار توسعه‌یافته اوراق بهادار، به عنوان نهادهای اجرایی عملیاتی بازار و با برخورداری از کارکردی چندمنظوری، نقش مهمی را در مجموعه وظایف و فعالیت‌های بازار بر عهده دارند. این گزارش بخش نخست از یک طرح مطالعاتی است که با هدف اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در ایران تهیه شده و در این راستا استاندارد نوینی برای ایجاد واسطه‌ها و فعالیت‌های آنها ارائه می‌دهد.

 

 

 

منبع : مديريت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامي

نوشتن دیدگاه