برای من و تو

۱ ) یک انسان بدون شخصیت مثل یک ظرف سوراخ سوراخ است که نمی شود در آن مایعات ذخیره کرد. یک مغز تمیز و پاک بدون آلودگی مثل یک گل رز باز شده عطرافشان است، تازه می کند، به نشاط می آورد و می تواند اوج گرفته و در بهشت به پیش پای خداوند برسد.
 
۲ ) دنیا، مشکل تو نیست ، مشکل تو ناآگاهی است. از ناآگاهی خود را رها کن و دغدغه دنیا را نداشته باش.
 
۳ ) به بال هایی نیازمندیم ، بال های عشق و نه بال های عقل. عقل به پایین می کشدت. قائم به قانون جاذبه است. عشق سوی ستارگان می بردت. عرفان را در تو جاری می سازد و آنگاه می یابی آنچه را که ارزش یافتن داشته است.
 
۴ ) زندگی باید یک جستجو باشد. زندگی آرزو نیست ، تلاش است.زندگی جاه طلبی مقام نیست، بلکه جستجویی مداوم است تا دریابی که «کیستی »؟!
 
منبع : روزنامه ابتکار

نوشتن دیدگاه