تبلیغات و گستره­های نوین

 

مفاهیمی که در گذشته پیرامون تبلیغات و بازاریابی در اذهان وجود داشت، با رواج نگرش های جدید و استراتژیک دگرگون شده است. در جهان امروز هدف از تبلیغ تنها نمی تواند در افزایش میزان فروش خلاصه شود و در واقع موضوع با اهمیت مسئولیت اجتماعی گسترده نوینی را پیش روی تولیدکنندگان و موسسات تبلیغاتی گشوده است.
 
در تبلیغات جهان معاصر آگاه سازی مخاطبان اهمیت فراوانی دارد. در حالی که روز به روز بر وسعت دایره آگاهی پیام گیران افزوده می شود، شرکت های تبلیغاتی نمی توانند در محاسبات خود بر روی ناآگاهی مخاطبان حساب کنند.
 
مردم وقتی پیام های تبلیغاتی را با واقعیت هایی که آموخته اند در تقابل ببینند، بر خلاف نیات فرستندگان پیامهای بازرگانی عمل خواهند کرد. بنابراین عمل کردن به مسئولیت اجتماعی درحقیقت ضامن حیات موسسات تبلیغاتی است

 

 

منبع : بانک مقالات تخصصی شرکت توسعه مهندسی بازارگستران آتی

نوشتن دیدگاه