تجسم خلاق چیست؟

تجسم خلاق روش استفاده از تخیلات و تصورات شما برای به دست آوردن آن چه در زندگی تان می خواهید.

قدرت تخیل توانایی ایجاد یک فکر، یک تصویر ذهنی یا یک احساس است. باید با انرژی مثبت بر روی فکر، احساس یا تصویری روشن و واضح آن قدر تمرکز کنید تا به واقعیت تبدیل شود و به هدف مورد نظرتان یعنی همان چیزی که تصور می کردید برسید.

سعی کنید درحالت مدیتیشن یعنی در وضعیتی ساکت و آرام و متفکرانه و هوشیار قرار بگیرید پس از رسیدن به این آرامش تصور کنید در محیط دلخواه تان قرار گرفتید. از این وضعیت لذت می برید و رضایت کامل دارید و هماهنگ و تاثیرگذار بر سایرین کار می کنید.

این وضعیت را با تمام جزئیات مثلا ساعت های کار مورد نظرتان، حقوق دلخواه تان و مسئولیت هایی که دوست دارید بر عهده داشته باشید، در ذهن تان مجسم کنید و این احساس را طوری در خود تقویت کنید که این وضعیت را با تمام جزئیات آن قبلا تجربه کرده اید.

این تمرین ساده و کوتاه را روزی دوبار انجام دهید و در مورد آن فکر کنید و شانس خود را برای رسیدن به موفقیت و کسب هدف ایده آل تان، افزایش دهید. با این روش نمی توان رفتار دیگران را کنترل کرد که بر خلاف میل باطنی شان کار می کنند کاربرد این روش برای از میان برداشتن موانع درونی در جهت رسیدن به یک هماهنگی طبیعی است.

دوستان عزیز تفکرات من و شما بر مبنای تصاویری شکل می گیرد که اون تصاویر رو در ذهن می بینیم.

منظورم من چیه؟

اگه الان بگم “ماشین پیکان”.

قدر مسلم آنچه که در ذهن شما نقش می بندد حروف نیست.

یعنی حروف «”م”/”ا”/”ش”/”ی”/”ن”/”پ”/”ی”/”ک”/”ا”/”ن”» نیست.

اونی که الان تو ذهن شما میاد چیه؟

تصویری از یک “ماشین پیکان”.

اگه بگم “گل رز”؛ شکلی از “گل رز” در ذهن شما نقش می بندد.

ما وقتی فکر می کنیم، مرور اون فکر به واسطه ی تصاویری است که از ذهن ما عبور می کند.

جالبه بدونید اگر تصویری رو در ذهن مرور کنید و اگر شروع به خیال بینی و رویا پردازی بکنیم به شرط اینکه که خیال ما به صورت فکر نباشد بلکه به صورت تصویر باشد، ذهن انسان اون خیال تصویری را مساوی با واقعیت فرض می کند!

این همان مهم ترین یافته ی صد ساله ی روانشناسی است.

استفاده از تجسم خلاق : تغییر فقط توسط تفکر مثبت رخ نمی دهد بلکه نیاز به جستجو و کشف عمیق ترین و اصلی ترین رفتارهای روزانه و سپس تغییر آن ها دارید . ابتدا ممکن است شما از تجسم خلاق در دوه های خاص و برای اهداف معین استفاده کنید با تمرین و تکرار این کار را به عادت تبدیل کنید . با این کار اعتماد به نفس شما افزایش یافته و به نتایج مطلوب خواهید رسید . مزیت دیگر تجسم خلاق این است که می توانید لحظه لحظه زندگیتان را آن گونه که شایسته است خلق کنید .

روش تجسم :
همین که بتوانید بر روی موضوعی که در ذهنتان فکر کنید یا آن را ببینید و یا احساس کنید برای ادامه کار کافی است .
مشکلات خاص تجسم :
ممکن است شخصی احساس کند قادر به تجسم کردن نیست معمولا این حالت ناشی از یک نوع ترس است . به طور مثال یکی از دانشجویان هنگام مدیتیشین خوابش می برد که علت آن ترس ناشی از احساسات عاطفی زیادی بود .
4 گام اصلی برای تجسم خلاق :
1- هدفتان را مشخص کنید
2- افکار و رویدادهایتان را واضح و روشن ایجاد کنید (ساختن تصویر ذهنی)
3- اغلب بر روی آن تمرکز کنید
4- به آن انرژی مثبت بدهید (با عبارات تاکیدی)
انرژیتان را برای خلق کردن ، نه تخریب کردن استفاده کنید…

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ … ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ،
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ …
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ….
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﯾﻤﺎﻥ ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ.

 

ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ …..
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺳﺖ ، ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ، ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ …
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺯﺩ
ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ …
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ

کاربرد تجسم خلاق :
آن چه را بپرسید به شما داده خواهد شد . آن چه را که جستجو کنید خواهید یافت – ضربه بزنید به روی شما باز خواهد شد . هر کس بپرسد خواهد یافت و هر کس جستجو کند پیدا خواهد کرد وهر کس ضربه بزند به روی او باز خواهد شد .
تجسم خلاق را جزیی از زندگی تان قرار دهید
بهترین کار برای یادگیری تجسم خلاق این است که حداقل زمان کوتاهی از وقت خود را به تمرین و تکرار این کار اختصاص دهید هر روز صبح ، شب قبل از خواب و حتی اگر فرصت داشتید وسط روز پانزده دقیقه وقت خودتان را صرف مدیتیشن و تجسم خلاق کنید. همیشه تمرین ها مدیتیشین را با تمدد اعصاب شروع کنید آن وقت تجسم خلاق را با عبارات تاکیدی که آرزویش را دارید ادامه دهید تجسم خلاق با اندکی تمرین و تکرار راههای جدید فکر کردن را به شما می آموزد و هم چنین شما می آموزید چگونه مشکلات و مسائل خود را حل کنید .

 

عناصر سه گانه و تعیین کننده میزان موفقیت تجسم خلاق:

1- هدف : باید به کاری که تجسم می کنید قلبا تمایل داشته باشید 

2- اعتقاد : اگر نسبت به هدفی که انتخاب کرده اید اعتقاد راسخ داشته باشید با اطمینان بیشتری عمل خواهید کرد .
3- پذیرش : باید باتمام وجود هدف مورد علاقه تان را بپذیرد و در جستجوی آن رغبت زیادی داشته باشید .
با خود برترتان ارتباط برقرار کنید
یکی از مهمترین قدم ها در ساختن تجسم خلاق موثر اتصال به منبع روحانی درون تان است . منبع روحی شما همان عشق بی پایان فرزانه و خردمند و قدرت کائنات است.

 

شنوا : در طی مدیتیشن وقتی به حالت آرامش در می آیید یک کامال ارتباطی بین شما و خویشتن خردمندتان باز می شود و به راهنمایی شما می پردازد به طوری که می توانید سوالات خود را بپرسید و منتظر پاسخ ها بمانید که به صورت واژه ها یا تجسم خلاق و یا از طریق یک احساس می آیند .
فعال : وقتی سرنوشت تان در دست گرفتید احساس می کنید که قدرت انتخاب دارید و می توانید از طریق قدرت فرزانه نامتناهی الهی که خداوند در وجودتان نهاده است توسط تجسم خلاق به اهداف و خوسته های تان برسید
پیش رفتن با جریان
تنها راه کاربرد موثر تجسم خلاق استفاده از روش تائو است منظور این است که شما مجبور نیستید سعی وتلاش زیادی بکنید شما به آسانی می توانید به جایی که می خواهید بروید و در ذهن تان واضح و روشن تجسم کنید سپس صبورانه و هماهنگ در جهت جریان رودخانه به زندگی تان ادامه دهید.

برای رسیدن به خواسته های تان در زندگی از طریق تجسم خلاق باید بپذیرید که شما مستحق بهترین زندگی هستید عجیب این که خیلی ها در پذیرفتن خودشان مشکل دارند و فکر می کنند قادر نیستند به خواسته های شان برسند این باورهای غلط ریشه در دوران کودکی ما دارد . اگر شما احساس می کنید نمیتوانید در عالی ترین وضعیت خودتان را تجسم کنید یا با خودتان فکر می کنید احتمالا من هرگز نمی توانم به خواسته هایم برسم در این صورت باید به دقت تصویری از خودتان را در ذهن خود مجسم کنید این تصویر بیانگر احساس شما راجع به خودتان است . هر موقع نسبت به خودتان احساس خوبی نداشتید با بیان جملات مثبت از خودتان قدردانی و تشکر کنید .

آیا تابحال به این فکر کرده اید که حلقه بی پایان افکار منفی با ذهنتان چه می کند؟ دلیلش این است که استرس ذهن شما را مختل می کند. بهترین راه برای خالی کردن ذهن این است که فعالیت هایی انجام دهید که تمرکز شما را روی دست ها یا بدنتان بگذارد، مثلاً خمیر ورز دهید، طراحی و نقاشی کنید، بافتنی ببافید یا صخره نوردی کنید. وقتی دست ها و انگشتان شما این حرکات ریتمیک آشنا را انجام می دهند، سیگنالی به مغزتان فرستاده می شود که بلافاصله شما را ریلکس می کند و احساس آرامش به شما می دهد. پس خودتان را غرق در فعالیت های مشغول کننده و خلاقانه کنید.

بهترین: تجسم آرامش

هر روی چند دقیقه از وقتتان را به این کار اختصاص دهید: فضای آرامی بیابید، چشمانتان را ببندید و روی تنفس خود تمرکز کنید و خودتان را در مکانی آرام و شاد تجسم کنید. تحقیقات نشان داده اند که وقتی تصویرسازی شاد و آرامش بخش انجام می دهید، بدنتان هورمون استرس کورتیزول کمتری ترشح می کند. کتاب ها و مقالات زیادی در این مورد نوشته شده اند که اگر در شروع به کمک نیاز داشتید می توانید آنها را مطالعه کنید، ولی مهمترین چیز این است که تصویری آرامش بخش بیابید که برای شما نتیجه بدهد.

 

 

تنها روشي كه مي‌تواند موفقيت، آرامش، لذت، سلامتي را به دنبال داشته باشد. معجزه تجسم خلاق و استفاده از نيروهاي خلاق درون است. ما به دليل استرس و نگراني اين نيروها را در بند كشيده‌ايم و خلاقيت آنها از بين رفته است.

پژوهش‌ها در اوايل دهه 1980 نشان داده است كه عناصر و رفتارهاي روان شناختي مي‌توانند توليد حساسيت(آلرژي) و دامنه وسعي از بيماريها از سرماخوردگي تا سرطان بكنند و يا اينكه از پخش و گسترش بيماريها بكاهند. ما وسائلي را در اختيار داريم كه مي‌تواند انرژي‌هاي بدن را اندازه‌گيري كند و نشان مي‌دهد كه نيروي ذهن مي‌تواند با متمركز شدن بر محيط تاثير بگذارد و موجب حركت و جابجايي فيزيكي در طبيعت گردد.

پژوهش‌ةاي ديگري كه در زمينه سلامت انجام گرفت به اين نتيجه رسيده‌اند كه حدود 3/2 مرگ و ميرها در آمريكا زودرس و زود هنگام هستند و 3/2 مرگ و ميرها قبل از 95 سالگي قابل پيشگيري مي‌باشند و در اين تحقيقات نشان مي‌دهد كه مهمترين گزينه و چيزي كه بر سلامت و طول عمر افراد در آينده تاثير مي‌گذارد نوع نگرش و انتخابي است كه افرا دارند. اين تكان دهنده است هول انگيز و نگران كننده براي كساني‌كه نمي‌خواهند مسئوليتي در قبال خود بپذيرند و جالب براي كساني كه مي‌خواهند سرنوشت خود را شكل دهند. تجسم خلاق نوع نگرش و نوع انتخاب را در ما تغيير مي‌دهد و با اين نوع تغيير و نگرش آينده و سلامتي شكل مي‌گيرد.

 

 

تجسم خلاق يك روش تخيلي نيست و با آنكه به صورت ذهني انجام مي‌گيرد كاملاً كاربردي است. از روشهاي ارائه شده بيشتر از چيزهايي كه پول مي‌دهيم و آنها را خريداري مي‌كنيم قابل استفاده تر است. در پزشكي كلاسيك با واژه‌اي بنام درمان آشنا مي‌شويم و در تجسم خلاق با واژه ديگر بنام التيام يا شفا برخورد مي‌كنيم. با شنيدن اين دو كلمه به مفاهيم راز و رمزي و عرفان و طبابت حكيمانه قديم فكر مي‌كنيم و مي‌انديشيم و اين دو كلمه از سرمايه‌هاي طبيعي ما در زندگي هستند. روشهايي كه در تكنيك‌هاي درمان كلاسيك به صورت ناقص به كار مي‌روند و موجب مي‌شوند كه هميشه به طوري وابستگي به دارو و درمان وجود داشته باشد. البته نمي‌خواهيم با اين روشها جاي پزشك يا دارو را بگيريم بلكه مي‌خواهيم از قدرت التيام بخش دروني استفاده كنيم تا حتي داروها و پزشك‌ها بتوانند مؤثرتر باشند. نوع نگرش و تفكر ما در چگونگي حالت‌هاي به وجود آمده محيط درون ما نقش بسزايي دارند. تضادي بين مراقبت از خود و تجسم خلاق و مراجعه كردن به پزشك وجود ندارد. همه اينها در خدمت سلامتي بدن هستند. بنابراين با استفاده از اين روشها مي‌توان به فرد كمك كرد تا از سلامت بيشتري برخوردار شود.

تمرين اصلي تجسم خلاق:

راحت بنشينيد يا دراز بكشيد.از نوك انگشتان پا شروع كنيد به شل كردن و رها كردن عضلات ،تا به فرق سر برسيد و احساس كنيد با هر نفسي كه آهسته و عميق از شكم مي كشيد ، همه ي فشار ها از اجزاي بدنتون بيرون ميره.از يك تا ده بشمريد و به خودتون بگيد كه با هر شماره آروم تر مي شويد.وقي در همه ي اجزاي بدنتون احساس راحتي كردين، خواسته ي خودتون رو به شكل دلخواهتون مجسم كنين.ببينيد همه چيز دقيقا” مطابق ميلتون پيش ميره. اگه چيزي كه مي خواين يه شئ هستش خودتون رو در حال لذت بردن از اون مجسم كنيد.اگه يك وضعيته، خودتون رو شاد در اون وضعيت ببينيد.به خودتون بگيد: اكنون اين يا چيزي بهتر، به شيوه ي كاملا” رضايت بخش، و از راه هايي بسيار هماهنگ، به خير و صلاح همه ي اشخاص ذينفع، براي من متجلي مي شه. اين تمرين رو فقط تا وقتي براتون شادي بخشه انجام بديد. پس طول مدتش مهم نيست.اما بهترين زمان انجام اون ، آلفاي قبل از خواب و بعد از خوابه. يعني بيست دقيقه قبل و بعد از خواب.

مدرسه موفقیت

نوشتن دیدگاه