جادوی خاموش خلاصه فصل اول

کاملا مشخص کنید که از زندگی چه میخواهید و هرچه پاسخ شما به این سوال واضح تر باشد، رسیدن به مقصد هم آسان تر صورت خواهد گرفت.

هدفهای خود را در قالب کلماتی روشن و قابل فهم بیان کنید به شکلی که یک کودک نیز به سادگی توانایی درک آنها را داشته باشد.

اهداف خود را همانند تکالیف مدرسه چندین بار بنویسید وبا این کار آن هدف ها را در ذهنتان حک کرده و عمیق تر نمایید.

روزی دوبار یک بار پیش از خوابیدن و بار دوم به هنگام بیدار شدن اهدافی که نوشته اید را بخوانید.

هر روز اهداف  خود را در ذهن خود تجسم کنید زیرا با اینکار تصویر آن در ضمیر ناخودآگاهتان عمیق و عمیق تر میگردد و هرچه بتوانید اهداف خود را واضح تر تجسم کنید، به واقعیت رسیدن آنها هم سریعتر صورت خواهد گرفت.

در رسیدن به اهدافتان هیجان داشته باشید زیرا افکاری که با احساس و هیجان همراه می شوند نیروی مغناطیسی زیادی ایجاد می کنند که اندیشه های مشابه دیگر را به خود جذب می نمایند.

برای رسیدن به اهدافتان اشتیاق داشته باشید زیرا نقطه شروع همه موفقیتها میل و اشتیاق است.

روحیه خود را بالا نگه دارید زیرا با این کار همیشه آمادگی روبرویی با مشکلات را خواهید داشت و اراده شما برای دستیابی به خواسته هایتان افزایش خواهد یافت.

ورزش کنید زیرا راه رسیدن به موفقیت با ورزش کردن بسیار کوتاه تر میشود.

در زندگیتان به کارهای کوچک و جزئی بیشتر توجه کنید زیرا این کارهای کوچک و پیش پا افتاده است که همچون کوهی در برابر اراده شما مقاومت می کنند.روزها، هفته ها و ماهها شما را مخفیانه رنج می دهند و به شما درس فردا را می آموزند.

بدن شما بیش از غذا به خواب نیاز دارد شما باید خواب خود را تنظیم نمایید نه بیش از حد، کم بخوابید  ونه حتی برای دقایقی بیش از 8  ساعت بخوابید.

مهمترین منبع بالا بردن روحیه محیط می باشد و این وظیفه شماست که زندگیتان را طوری برنامه ریزی کنید که در محیطهای خوب قرار بگیرید.

کم حرف بزنید زیرا یکی از ویژگیهای عجیب افراد موفق این است که کم حرف زده و همیشه شنونده های خوبی هستند.

معده خود را کنترل نمایید زیرا بیشتر ناراحتی های عصبی، جسمی و روحی و یا مشکلاتی که در خواب ایجاد می شود از قبیل کم خوابی و یا دیدن خوابهای پریشان و همچنین سرحال نبودن به هنگام بیداری از خواب همه آنها ارتباط نزدیکی با معده دارند.

نفس عمیق بکشید زیرا با اینکار خون در بدن شما به سادگی به جریان می افتد واین عمل به شکل معجزه آسایی به شما آرامش می بخشد.

درهمه کارها بویژه میل جنسی میانه رو باشید تا همیشه انرژی و نیروی فعالیت در وجود شما وجود داشته باشد و توجه داشته باشید که هر انسانی با از دست دادن نیروی میل جنسی، شجاعت، دلیری، شهامت، مردانگی و کوشش و فعالیت خود را نیز از دست می دهد.

در زندگی از هیچ کس و هیچ چیز توقع و انتظار نداشته باشید زیرا این توقع و انتظارداشتن است که منشا بدبینی، نگرانی،کینه، دشمنی، نفاق و هزاران بدبختی دیگر میشود.

کسانیکه در حق شما بدی کرده اند را ببخشید و هرگز حس تنفر از آنها را در خود ایجاد ننمایید زیرا حس تنفر و کینه ورزی قلب را تیر می کند، ذهن را مسموم میسازد و همچون سمی مهلک تیشه بر جسم و روح و روان می زند و حتی روابط با سایر اشخاص را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این احساس به تنهایی قادر است تمامی آرزوها را ساده تر از هر عامل دیگری بر باد دهد.

 

پایان فصل اول

کتاب جادوی خاموش-نویسنده دیوید جانز-مترجم الهام اصغری

 

نوشتن دیدگاه