جادوی خاموش فصل سوم

مرحله دریافت

ایمان داشته باشید که می رسید

 

ایمان همیشه نقش تعیین کننده ای در زندگانی هر فرد ایفا می کند و نتیجه هر کاری بستگی به میزان ایمان و اعتقاد هر فردی در توانایی انجام دادن یا عدم توانایی انجام هر کاری دارد.اگر در انجام هر کاری به موفیت ایمان داشته باشید، ایمان شما نیروز لازم برای رسیدن به آن را در شما ایجاد خواهد کرد وشما را در جهت رسیدن به موفقیت رهنمون می سازد.

و برعکس اگر به کاری که انجام می دهید ایمان کافی نداشته باشید و یا حتی معتقد به شکست باشید این باور، شما را به شکست خواهد کشاند.

به خاطر داشته باشید اگر فکرکنید که موفق می شوید، یا شکست می خورید، در هر دو صورت درست فکر کرده اید.

بزرگترین پیروزیها در عرصه جهان نیست بلکه در عمیق ترین زوایای قلب شما است.شما برای رسیدن به موفقیت باید ایمان لازم به کاری که انجام می دهید را در خود ایجاد نمایید و خود را به گونه ای تصور کنید که گویی موفقیت را پیش تر در آغوش گرفته اید.

چیزی که مهم است دانستن این موضوع است که شما بدون آنکه در درون خود ایمان و آمادگی لازم را نداشته باشید هرگز نخواهید توانست چیزی را در دنیای خارجی بدست آورید و برای مدت طولانی حفظ کنید.

احساسات مثبت و منفی نمی توانند بطور همزمان ذهن شما را اشغال کنند و در هر لحظه تنها یکی از آنها بر ذهن شما حاکم است.این وظیفه شماست که کاری کنید احساسات منفی را به ذهن خود راه ندهید.

بهانه ای برای موفق نشدن وجود ندارد

برای کسی که هیچگاه برای رسیدن به خواسته هایش مصمم نبوده و توان انجام هیچ عمل موثری را ندارد همیشه بهانه ای برای توجیح رفتارش وجو دارد ولی نکته ای که می خواهم بیان کنم این است که در هیچ نقطه جهان بهانه ای برای موفق نشدن وجود ندارد.

بهای خوشبختی

وقتی به قله های موفقیت پا نهادید هیچگاه نمی توانید احساس خوشبختی کنید مگر آنکه بهای آن را بپردازید  و بهای خوشبختی چیزی جز این نیست که دیگران را نیز در موفقیت خود سهیم دانسته و در هر زمینه ای از یاری رساندن به آنها دریغ نورزید.

پایان 

 

کتاب جادوی خاموش-نویسنده دیوید جانز-مترجم الهام اصغری-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

نوشتن دیدگاه