جملاتی برای کاهش خشم و عصبانیت

١- من نیازی ندارم در این موقعیت خودم را اثبات کنم. من می توانم آرام باشم.

٢- تا زمانی که آرام باشم روی خودم کنترل دارم.

٣- نیازی نیست به خودم شک داشته باشم. آن چه دیگران در مورد من می گویند اهمیتی ندارد.

٤- خشم من یک نشانه است. الان وقت آرام کردن خودم است.

٥- مجبور نیستم همواره و در هر شرایطی رقابت کنم.

٦- احساس ناامنی گذرا خواهد بود.

٧- غیر ممکن است دیگران و شرایط را بتوانم کنترل کنم.

٨- تنها چیزی که می توانم کنترل کنم خودم و احساسم است.

٩- اشکالی ندارد برخی مواقع احساس ناامنی و بی پناهی داشته باشم.

١٠- نیازی نیست تحت کنترل دیگران و شرایط باشم.

١١- اگر دیگران انتقاد می کنند من می توانم آن را بشنوم.

١٢- نیازی نیست کامل باشم.

١٣- نیازی نیست به خشم و نگرانی دیگران پاسخ دهم.

١٤- خوب است از جنگ دور شوم.

١٥- دوست داشته شدن توسط دیگران حس خوبی است، ولی بدون آن هم من خوب و دوست داشتنی هستم.

١٦- اشکالی ندارد که اشتباه کنم.

١٧- دیگران به روش خود عمل می کنند و ممکن است برخی مواقع خلاف خواسته من عمل کنند.

 

روانشناس-رضا نوری

نوشتن دیدگاه