حس رقابت، رقابت یا حسادت؟

رقابت صحیح انسان در زندگی شخصی یا اجتماعی خود همواره با چالش های متعددی روبه رو است که مقابله با آنها نیاز به کسب مهارت های مختلف است. به عقیده روانشناسان، بهترین زمان برای فراگیری مهارت های زندگی، دوران کودکی است.

 

● گاهی زنبور رقابت ما را نیش می زند

در یک ارتباط اجتماعی، چنانچه همواره برای برنده شدن می کوشید، ممکن است در نهایت بازنده باشید. تمام انسان ها با هر درجه و موقعیتی دچار حس رقابت می شوند.

 ممکن است هنگام فکر کردن به رقابت، موقعیتی را تصور کنیم که در آن فردی بخواهد در ورزش، تحصیل یا کار خود از دیگران جلوتر باشد حتی ممکن است این رقابت بر سر جلب توجه نیز باشد. بنابراین تصور این که اعضای گروه ورزشی، همکلاسان، دوستان، نزدیکان و حتی پدر و مادر در زمان هایی رقیب ما باشند، چندان دشوار نیست اما به نظر شما همسرتان یک رقیب است. شاید نخستین واکنش شما به این سوال این باشد: «نه، من هرگز با همسرم رقابت نمی کنم. اما اگر کمی به خود وقت بدهید و چند دقیقه ای درباره خود فکر کنید، ممکن است از دریافتن این نکته که واقعا تا حدی با او رقابت می کنید متعجب شوید.

تمام همسران در درجات مختلف با یکدیگر رقابت می کنند: چه کسی بهتر از بچه ها مراقبت می کند؟ چه کسی در کار موفق تر است؟ کدام یک دوستان بیشتری دارد؟ آشپزی چه کسی بهتر است؟ خلاصه هر چیزی که برایتان اهمیت داشته باشد می تواند مایه همچشمی و رقابت باشد.

 

رقابت می تواند سالم باشد و شخص را وا دارد برای انجام دادن هر کاری به بهترین وجه ممکن تا حد توان خود بکوشد. با این حال همواره زمان هایی هست که در آن رقابت به حسی افسار گسیخته بدل می شود. اگر درباره استعدادها و هویت خود احساس ناامنی می کنید، می توانید این حس را داشته باشید که همسرتان توانایی شما را زیر سوال می برد و این حس می تواند به خشم و ناراحتی تان بینجامد. برای مثال، هنگامی که دوستان و آشنایان از دست پخت شوهرتان تعریف می کنند آیا حس می کنید که توانایی های آشپزی شما زیر سوال رفته یا کم شده است؟ آیا این موقعیت سبب می شود به خود بگویید: «اگر او آشپز به این خوبی است، پس من چه کاره ام؟» اگر چنین باشد زنبور رقابت شما را گزیده است!

چنانچه همواره برای برنده شدن می کوشید ممکن است در نهایت بازنده شوید.
برای سالم نگهداشتن رابطه خود، سعی کنید بهترین نکات وجود یکدیگر را شکوفا کرده و حامی و مشوق توانایی های یکدیگر باشید. به خاطر داشته باشید که همواره جا برای چند برنده هم، وجود دارد. هر اندازه شریکتان احساس امنیت بیشتری داشته باشد، احتمال حس ناراحتی او در رقابت های دوستانه کمتر و در نهایت رابطه شما استوارتر خواهد شد.

● شش مورد زیر نشانه های وجود رقابت بیش از حد هستند:
▪ شما از ته دل امیدوارید که او کاری را خیلی خوب انجام ندهد.
▪ کسب موفقیت او سبب می شود نسبت به همسرتان خشمگین باشید.
▪ اغلب قصد دارید در امور مختلف از او برتر باشید.
▪ هنگامی که انجام کاری، نقطه قوت شماست و همسرتان هم به خوبی از عهده آن برمی آید، نسبت به توانایی های خود به شدت شک کرده و مضطرب می شوید.
▪ از نظرتان، او بیشتر یک رقیب است نه همراه.
▪ هنگام شکست او، به شدت احساس برتری می کنید.

 

منبع: آکاایران

نوشتن دیدگاه