خودفریبی فصل دهم

سوالات

با ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم.

باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح بدهی که تا امروز، تا این لحظه چه کرده ای؟

“بله حتما.

تمامی آنچه را که باد درباره خودفریبی برایم شرح داده بود بازگو کردم.با همان مثال، رفتار در هواپیما، در بیرون و یا داخل کوزه بودن را به تفصیل توضیح دادم.اینکه در برخورد با دیگران، چگونه از رفتار و عکس العمل هایمان می توان پی برد که ما در کوزه و یا خارج از آن هستیم.

درباره چگونگی قدرت تاثیرگذاری بر روی افراد، در زمانیکه خارج از کوزه قرار داریم. و در انتها به اینکه موفقیت یک سازمان بستگی به مدیرانی دارد، که بتوانند جریانات را بیرون از کوزه زیر نظر داشته باشند.

کیت هیجان زده گفت: من نمی توانم به تو بگویم که تا چه اندازه به این اصل باور دارم.

من هم تا حد زیادی این را می بینم و ادامه دادم باد این نکته را هم اضافه کرد که اینکه در بیرون و یا درون کوزه هستیم در قالب همه مسائلی است که در سازمانها داریم.اما باید اعتراف کنم که همچنان این قسمت را خوب نمیفهمم.در ضمن وقتی باهم به این جلسه می آمدیم شما گفتید که در زاگروم سیستم های ارزیابی و گزارش دهی همه بر مبنای این اصول است.راستش این را اصلا درک نمی کنم.

 

ماجرای صحبت با شریل را برایشان تعریف کردم.از آنچه که می شنیدند خوش حال شده بودند.همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه بدون اینکه متوجه باشم ، در ذهنم وارد مشکلاتم با لورا شده بودم.

پس از سکوت نسبتا طولانی گفتم : این موضوع در واقع با آنچه که ما در این شرکت انجام میدهیم، هیچ ارتباطی ندارد.من امروز به او زنگ زدم تا فقط احوالش را جویا شوم.بنظرم این شخص کاملا در کوزه است.تمامی تلاشهای من بی فایده بود.او حتی با رد و بدل شدن فقط یک یا دو جمله می تواند من را هم داخل کوزه بکشد.

اصلا مطلب مهمی نیست ولی حقیقتا بلاتکلیفم.

درباره این ماجرای کوزه اگر دیگران با رفتار و گفتارشان ما را به داخل کوزه می کشانند، چه عکس العملی باید نشان داد؟ چگونه می توان در مقابل این فشار مقاومت کرد؟

باد گفت: تام ، موضوع اصلی صحبت های تو چگونه از کوزه بیرون آمدن است ، ولی شاید مهمتر از آن دانستن این موضوع است که چگونه وارد کوزه می شویم.

 

پایان  فصل دهم

 

 

منبع:کتاب خودفريبي-ترجمه: زاهد شيخ الاسلامي-پياده سازي و ويرايش: رامبد لطفي-خلاصه توسط مريم درياگرد-تيم ترجمه مدرسه موفقيت

نوشتن دیدگاه