خودفریبی فصل دوازدهم

ویژگی های به حس خود پشت کردن

3- وقتی من دنیا را در  شرایط توجیه کردن خودم نگاه می کنم تصویر من از واقعیت مخدوش می شود.

مسیر ورود به کوزه از طریق پشت کردن به حس خودمان است.

4- بنابراین وقتی به حس خود پشت می کنم وارد کوزه می شوم.

کیت با رسم مکعبی مستطیلی تمامی توضیحات مربوط به حس خود پشت کردن را، داخل آن جای داد.در مقابلش نوشت ، با پشت کردن به حس خودم وارد کوزه می شوم.با این رفتار دچار خودفریبی میشوم.

رو به من کرد و گفت: چهار ویژگی کلیدی از به حس خود پشت کردن:

کاستی های دیگران را بزرگ نمایی کردن.کیت این جمله را به نمودار اضافه کرد.

کیت به نوشتن ادامه داد: فضیلت های خود را بزرگ کردن.

کیت به نمودار اضافه کرد: اهمیت و ارزش هر آنچه که این حس را تقویت می کند ، بزرگ جلوه بده.

و یک نکته آخر:

سرزنش کردن.(سرزنش فرد مقابل)

برای لحظاتی به فکر فرو رفتم.این که احساسات آدم اشتباه کنند(دروغ بگویند) غیرقابل باور بنظر می رسند.

ولی اینچنین نباید باشد.صداها ذهنم را بهم ریخته بودند. لورا ، این لوراست که سرتا پا خطاست.این تنها ساخته و پرداخته ذهن من نیست.دراو نمی توان نشانی از همدردی یافت.

دربند سوالها و جوابهای خودم شده بودم.این لوراست که به حس خود پشت کرده است با چنین نتیجه گیری کمی آرام گرفتم.

سرزنش ها آغاز شدند.اکنون من هم داشتم سرزنش می کردم.

احساس کردم در تله ای مابین آنچه که تاکنون تصور میکردم میدانم و این نگاه نو و متفاوت به انسان گرفتار آمده ام.

در این بین راه حلی به ذهنم خطور کرد.

 

پایان فصل دوازدهم

 

 

منبع:کتاب خودفريبي-ترجمه: زاهد شيخ الاسلامي-پياده سازي و ويرايش: رامبد لطفي-خلاصه توسط مريم درياگرد-تيم ترجمه مدرسه موفقيت

 

نوشتن دیدگاه