خودفریبی فصل پانزدهم

تمرکز کوزه

باد گفت: دو دلیل اصلی وجود دارد که باعث لطمه زدن به نتیجه اصلی می شود.

در زاگروم ما عبارت “تمرکز بر چه” را برای بیان چیزی که شخصی در پی رسیدن به آن است به کار می بریم.در بیرون از کوزه “تمرکز بر چه” من نتایج سازمان است.در داخل کوزه برعکس “تمرکز بر چه” من توجیه است.یعنی من برای پیدا کردن توجیه متمرکز هستم.این اولین دلیلی است که کوزه مانع رسیدن به نتایج می شود.

پرسیدم: دلیل دوم چیست؟

مربوط میشود به “تمرکز به چه کسی” وقتی در کوزه هستم.

اگر درباره اش فکرکنی خیلی از کسانیکه ادعا می کنند بر نتیجه متمرکز هستند در واقع نیستند.تمرکز بر چه کسی آنها خودشان است.این را میشود به این صورت فهمید که معمولا فکر نمیکنند که نتایج بدست آمده توسط دیگران به اندازه نتایج خود انها اهمیت دارد.بنابراین ممکن است در مسیر رسیدن به موفقیت خود مانع موفقیت دیگران هم بشوند.

کیت اضافه کرد: درون کوزه ما دیگران راهم تشویق میکنیم که داخل کوزه بشوند چه علیه ما و چه با ما.ما و دوستانمان مثلا اصلاعات را برای خودمان نگه می داریم که باعث میشود دیگران هم همینکار را بکنند.

درتمام این قضایا ما فکرمیکنیم که همه مسائل ما حل خواهند شد اگر بخش x از سازمان کارش را درست انجام میداد یا اگر کل شرکت متوجه اشتباهش میشد و غیره.ولی این یک نوع دروغ است.چون وقتی آنها را سرزنش میکنیم اینکار را نمیکنیم چون آنها به بهبود نیاز دارند.من آنها را سرزنش میکنم چون کمبودهای آنها باعث میشود که مرا در شکست در بهبود خودم توجیه کنند.

بنابراین یک شخص در یک سازمان ، با بودن در کوزه و ناتوانی در تمرکز بر نتایج سازمان همکاران خود را وا می دارد که آنها هم در تمرکز بر نتایج ناکام باشند ، تبانی همه گیر میشود.نتیجه این میشود که همکاران در مقابل هم قرار میگیرند، بخش های محتلف سازمان رو در روی هم قرار میگیرند و….افرادی که قرار بود کنار هم باشند که به موفقیت سازمان کمک کنند حالا از شکست هم شادمان میشوند و از موفقیت هم غمگین میگردند.

 

پایان فصل پانزدهم

 

 

منبع:کتاب خودفريبي-ترجمه: زاهد شيخ الاسلامي-پياده سازي و ويرايش: رامبد لطفي-خلاصه توسط مريم درياگرد-تيم ترجمه مدرسه موفقيت

نوشتن دیدگاه