خودفریبی فصل چهاردهم

تبانی

6- وقتی در کوزه هستم دیگران را هم وادار میکنم که به درون کوزه بروند.

7- در داخل کوزه ما بد رفتاری متقابل را میطلبیم و توجه مقابل را بدست می آوریم.ما با هم تبانی میکنیم که به یکدیگر برای ماندن در کوزه بهانه بدهیم.

باد گفت: همزمان با ورود به کوزه، بهانه در آن شرایط ماندن را به یکدیگر می دهیم و این اتفاق نه صرفا با بد رفتاری هایمان بلکه حتی با پشت سر یکدیگر غیبت کردن هم می تواند اتفاق بیافتد.هر مقدار با قصه هایمان افراد بیشتری را جذب کنیم به واقعی بودن آن بیشتر باور پیدا خواهیم کرد.ما می توانیم با همسرمان علیه فرزندانمان تبانی کنیم یا در محل کار به دنبال یارگیری باشیم و درباره آنها قصه ببافیم.این روابط بیمارگونه زمان ، مکان و شخص نمیشناسد.

یکی از خصلتهای در کوزه بودن نیاز به تکثیر خودش است تا همدستان بیشتری برای توجیه خود پیدا کند.این یک واقعیت تلخ است.

باد گفت: تام بنظر تو، حس به خود پشت کردن و تمامی چیزهایی که در موردش صحت کردیم، چگونه این مسئله خودفریبی را توضیح میدهد؟در واقع مشکل از کجا ناشی می شود؟ من که نمی توانم متوجه شوم مسئله دارم.فرضا زمانیکه من در کوزه هستم،مسئله را در چه کسی میبینم؟

با این توضیحات تو…مسلما دیگران.

اما با بودن شخص من در کوزه، در حقیقت چه کسی مسئله دارد؟

خودت.

و کوزه من چه رفتاری را در دیگران برمی انگیزد؟

آنها را تشویق به بدرفتاری با تو می کند.

بله همینطور است به عبارتی دیگر، کوزه من،باعث ایجاد مشکلات در دیگران می شود تا من به نتیجه دلخواهم برسم و این شعار کوزه من است: شخصی که مشکل دارد من نیستم.

و اگر کسی سعی کند، در پی اصلاح و یا گوشزد کردن مشکلاتی باشد که در من میبیند، چه عکسل العملی نشان خواهم داد؟

خوب واضح است که در مقابلش مقاومت میکنی.

باد گفت: دقیقا. سوال اینجاست که چی؟ منظورم این است که اصلا چرا باید تمامی این قصه ها برای ما در شرکت زاگروم اهمیت داشته باشد…آنچه را که گفتیم و شنیدیم چه ارتباطی به کار دارد؟

 

پایان فصل چهاردهم

 

 

 

 

 

منبع:کتاب خودفريبي-ترجمه: زاهد شيخ الاسلامي-پياده سازي و ويرايش: رامبد لطفي-خلاصه توسط مريم درياگرد-تيم ترجمه مدرسه موفقيت

نوشتن دیدگاه