ده خصوصیت برتر افراد فوق موفق-قسمت دوم

5- درستی و راستی
اصلاً نیازی به اشاره به این اصل نیست، چراکه حتماً خودتان به‌خوبی آن را می‌دانید، اما این خصوصیت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که می‌توانید در خود پرورش دهید. صداقت همیشه بهترین سیاست در هر کاری است، درستی و راستی موجب شکل گرفتن شخصیت شده و درواقع ابعاد وجودی شمارا تعریف می‌کند.

6- علاقه
اگر میل به موفقیت دارید، اگر می‌خواهید زندگی کنید، نه نجابت و رفتار خوب، بلکه علاقه است که موجب رسیدن شما به آن می‌شود. زندگی همواره 10% چیزی است که آن را تجربه می‌کنید و 90% چگونگی پاسخ دادن شما به آن است.

 

7- اتصال
شما می‌توانید با دیگران هم‌حسی کنید و به‌خوبی آن‌ها را درک کنید، که در مقابل موجب می‌شود تا هر چیز به سطحی عمیق‌تر واردشده و اهمیت بیشتری پیدا کند.

8- خوش‌بینی
شما به‌خوبی می‌دانید که قلل بسیار زیادی برای فتح کردن وجود دارد و نیکی‌های بسیار زیادی برای انجام دادن در دنیا وجود دارد و بازهم به‌خوبی می‌دانید که چه چیزهایی ارزش جنگیدن و زحمت کشیدن دارند. خوش‌بینی یک استراتژی برای ساختن یک آینده بهتر است – شما هرگز برای آغاز کردن و پذیرفتن مسئولیت برای ساختن آینده‌ای بهتر قدمی برنمی‌دارید – مگر اینکه باور داشته باشید که آینده خودبه‌خود بهتر از زمان حال است.

9- اعتمادبه‌نفس
شما به خودتان اعتماد دارید، به همین سادگی و زمانی که آن اعتماد راسخ و تزلزل‌ناپذیر را نسبت به خوددارید، درواقع از هرکسی دیگری یک‌قدم به موفقیت نزدیک هستید.

10- ارتباط
شما برای ارتباط برقرار کردن تلاش می‌کنید و افراد حاضر در اطراف خود توجه ویژه‌ای دارید. مهم‌تر از همه اینکه، چیزهایی که به زبان آورده نمی‌شوند را به‌خوبی می‌شنوید. زمانی که یک ارتباطی شکل می‌گیرد، اعتماد و احترام در ادامه آن می‌آید.
هیچ‌کس در دنیا برای قرار گرفتن در سطح متوسط و میانه برنامه‌ریزی نمی‌کند، قرار گرفتن در میانه زمانی اتفاق می‌افتد که شما هیچ برنامه‌ای نداشته باشید. اگر میل به موفقیت دارید، خصایصی را در خود پرورش دهید که موجب موفقیت شما می‌شوند و هرروز برای محقق ساختن آن تلاش کنید.
بزرگ و فروتن، شجاع و مصمم و وفادار و بی‌باک باشید. این همان شخصی است که شما هستید و البته همیشه بوده‌اید. خودتان را باور کنید.

 

قسمت اول

تیم ترجمه مدرسه موفقیت

نوشتن دیدگاه