راه های افزایش اعتماد نفس

اعتماد به نفس(confidence) یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا, باکفایت, دوست داشتنی و منحصر به فرد با توجه به در نظر گرفتن تفاوتهای فردی.
به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ها و محدودیت های درونی و بیرونی خود دارید. شکل گیری اعتماد به نفس در دوران کودکی با حمایت والدین از فرزندانشان به طور موثر شکل می گیرد و در سنین بزرگسالی اکتسابی است.

 

من قوی:
درون شما، جایی پر از نشاط، خلاقیت، فراست، صلح، دوستی، قدرت، عشق و همه ی چیزهای خوب وجود دارد.
ما آن را《من قوی》می نامیم.
اگر در این محل، اعتماد به نفس شما بالا برود، همه چیز در دنیا به نظرتان صحیح می آید.

من ضعیف:
در کنار آن جای خوب، جای دیگری هم هست، جایی که پر از شک و تردید است. پراز ترس، خشم، درماندگی و تمام چیزهای منفی است.
ما به این قسمت از وجود شما می گوییم《من ضعیف》.
در این قسمت از وجود شما، اعتماد به نفس کم است و همه چیز به نظرتان اشتباه می آید.

“سوزان جفرز”

 

فکر کردن به من ضعیف، یک عادت است.
بله! فکر کردن به من ضعیف یک عادت است ؛ اما تجربه نشان داده است که این عادت ها میتوانند از بین بروند.
چطوری؟!
با فکر کردن به《من قوی》…

اگر یاد بگیرید که به من قوی فکر کنید، ترس شما کاهش و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد.

کسی بشوید که
همیشه به 《من قوی》 فکر میکند.
با این حساب، تکلیف شما مشخص است و آن، پیمودن مراحل لازم برای فکر کردن به من قوی است…

از کجا بفهمید که به 《من قوی》 فکر میکنید؟
وقتی که به چیزهای نشاط آور فکر میکنید؛ زمانی که خلاق هستید؛ وقتی که با نگاه عمیق به اطرافتان نگاه میکنید؛ وقتی که صلح، دوستی، قدرت، دوست داشتن و از این قبیل چیزها ی خوب توی فکرهایتان است؛ بدانید که در دنیای《 من قوی 》سیر میکنید و این مراحل را طی مینمایید.

از کجا بفهمید که به《 من ضعیف》 فکر میکنید؟
و برعکس، زمانی که در کارها با تردید و دودلی رو به رو هستید، وقتی با ترس طرف کارها میروید، وقتی که زود خشمگین میشوید، وقتی زود احساس درماندگی میکنید، وقتی همه چیز در نظرتان منفی و یاس آور است،
بدانید که در دنیای 《من ضعیف》 قراردارید.

و آن وقت درست همان لحظه ایست که باید مسیرتان را عوض کنید؛ مسیری رو به بالا انتخاب کنید.

 

 

گردآورنده: مریم اسدی

 

نوشتن دیدگاه