زبان بدن و درک و فهم ارتباطات غیر کلامی

زبان بدن

 

آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفته اید که حقیقتا گفته شخص مقابل خود را باور نکرده باشید؟
آیا احساسی مبنی بر واقعیت نداشتن چیزی داشته اید؟
شاید مثلا آنها در تائید چیزی صحبت می کردند، اما حرکت سر آنها نشان از عدم تائید داشته است؟

تفاوت موجود بین کلماتی که مردم بر زبان می آورند و درک و برداشت ما از چیزی که آنها می گویند
ناشی از ارتباطات غیر کلامی است که به گونه ای دیگر از آن تحت عنوان ” زبان بدن ” یاد می شود.
همچنان که در این مقاله یاد می گیرید، با رشد و توسعه آگاهی خود از نشانه های زبان بدن،
راحت تر قادر به درک دیگران و برقراری ارتباط موثر با آنها هستید.

گاهی اوقات حرکات، حالات چهره و یا حتی تغییراتی در کل شکل بدن ما بطور محسوس یا نامحسوس وجود دارد
که نشان از موضوعی نهفته در پشت پرده دارد.
طرز راه رفتن، صحبت کردن، نشستن یا حتی ایستادن ما همه و همه چیزهایی را در رابطه با ما بیان می کنند
و نکته مهم این است که هر آنچه که در درون فکر و وجود ما در حال اتفاق است، می تواند به نوعی بازتاب بیرونی پیدا کند.

با بیشتر و بیشتر آگاه شدن نسبت به زبان بدن و فهم اینکه این زبان و نشانه های آن ممکن است چه معنایی داشته باشند،
راحت تر قادر به خواندن رفتار مردم خواهید بود و این شما را در موقعیت بهتری برای برقراری ارتباط موثر قرار می دهد.
علاوه بر این، با افزایش درک و برداشت خودتان از دیگران، نسبت به پیام هایی که به آنها انتقال می دهید نیز آگاهی بیشتری خواهید داشت.

گاهی اوقات ممکن است پیام هایی در هم ریخته را برای دیگران ارسال کنیم
– مثلا چیزی را به زبان می آوریم، اما در عین حال زبان بدن ما چیز دیگری را آشکار می سازد.
این زبان غیر بدنی بر چگونگی رفتار کردن ما و همچنین عکس العمل نشان دادن به دیگران
و البته عکس العمل نشان دادن آنها نسبت به ما اثر می گذارد.

این مقاله برخی از روش هایی که بر اساس آن بصورت غیر کلامی ارتباط برقرار می کنیم را توضیح می دهد،
بنابراین قادر به استفاده بهتر از آنها و نشانه های آنها برای ارتباط بهتر و موثرتر هستید.

زبان بدن در برداشت های اول و اعتماد به نفس

زمانی را به یاد بیاورید که شخص جدیدی را در محل کار ملاقات کرده بودید
یا به آخرین باری فکر کنید که بصورت زنده شاهد ارائه یک سخنرانی یا معارفه توسط شخصی بودید.

برداشت های اولیه شما چه بود؟ آیا نشانه ای از اعتماد به نفس یا عدم اعتماد به نفس را در آنها شاهد بودید؟
آیا شما را قانع کردند؟

آیا با گام های بلند و سریع وارد اتاق شدند، با شما ارتباط برقرار کردند و ارتباط چشمی داشتند
یا رفتاری کاملا پیش بینی شده داشتند و یا در حالی که سعی می کردند با شما ارتباط چشمی نداشته باشند،
با گام هایی نامنظم به سمت یکی از صندلی ها رفتند؟
طرز دست دادن آنها چگونه بود – سخت و محکم یا خیلی ضعیف و فقط در حد لمس کردن دستان شما بود؟

اگر به آنها دقت کرده باشید در ادامه گفتگو هم می توانید
نشانه های عادی دیگری را مبنی بر احساس اعتماد به نفس یا عدم وجود اعتماد به نفس در آنها شاهد باشید.
موارد مهم و قطعی که در افراد دارای اعتماد به نفس باید به دنبال آنها باشید، عبارتند از:

حالت قرار گرفتن بدن – محکم و صاف ایستادن، در حالی که شانه ها رو به عقب قرار دارند.

ارتباط چشمی – ممتد همراه با صورتی خندان.

حرکات دست و بازو – هدفمند و عمدی.

طرز بیان کلمات – آرام و شمرده.

لحن کلام و صدا – متوسط به سمت کم شدن.

همانند رمزگشایی از زبان بدن دیگران،
شما به راحتی قادر به استفاده از این دانش برای انتقال پیام ها و احساساتی هستید که در واقع آنها را تجربه نمی کنید.

به عنوان مثال، اگر در شرف وارد شدن به موقعیتی هستید که در آن موقعیت از اعتماد به نفس مطلوب برخوردار نیستید،
مثل ارائه یک معارفه بزرگ و مهم یا شرکت کردن در یک جلسه و ملاقات مهم،
می توانید با نشان دادن این نشانه ها و علائم خبر از اعتماد به نفس خود به بقیه حاضرین بدهید.

اکنون بگذارید به سناریوهای دیگری در این رابطه بپردازیم.

زبان بدن

زبان بدن در ملاقات های سخت و حالت تدافعی

به زمانی فکر کنید که در یک جلسه یا ملاقات خیلی سخت حضور داشته اید
– شاید مثلا یک جلسه ارزیابی عملکرد یا جلسه ای که در آن باید بر سر ضرب العجل های انجام یک پروژه، مسولیت ها یا حتی یک قرارداد مذاکره کنید.
در یک وضعیت مطلوب، هم شما و هم شخص مقابل با روی باز و آمادگی کامل نقاط نظرات طرف مقابل را می شنوید تا با موفقیت جلسه را به پایان ببرید.

با این وجود در اغلب موارد شخص مقابل شما حالت تدافعی گرفته بطور کامل به صحبت های شما گوش نمی کند.
اگر این وضعیت در یک جلسه ارزیابی عملکرد روی دهد و برای شما مهم باشد که به همکار خود بفهمانید که واقعا نیاز به تغییر برخی رفتاری های خود دارد،
پس نیاز به پذیرا بودن وی نسبت به صحبت های خودتان را دارید تا به خواسته های شما جامعه عمل بپوشاند.

خوب، ببینیم چطور می توانید به این نتیجه برسید که به گفته شما بی توجهی شده است؟

برخی از نشانه ها مبنی بر اینکه شخصی که با وی صحبت می کنید ممکن است حالت تدافعی گرفته باشد، عبارتست از:

 • حرکات دست و بازو خیلی کوتاه و کوچک و در فاصله کمی از بدن قرار دارد.

 • حالات چهره در حداقل ممکن قرار دارد.

 • بدن آنها از نظر فیزیکی در جهت مخالف با بدن شما قرار دارد.

 • بازوهای آنها بصورت متقاطع و ضربدری در برابر شما قرار دارد.

 • ارتباط چشمی کمی برقرار است یا بسیار ضعیف است.

با دریافت این نشانه ها،
می توانید چیزی که می گویید یا طرز بیان آن را به گونه ای تغییر دهید که به فرد مقابل کمک کند
تا احساس راحت تری داشته باشد و نسبت به گفته و خواسته شما پذیرش بیشتری داشته باشد.

به همان اندازه اگر متوجه شدید که جو تدافعی وارد موقعیت مذاکره شما شده است،
می توانید زبان بدن خود را تحت نظر بگیرید تا مطمئن شوید که پیام های ارسال شده از طرف بدن شما
پیام هایی مبنی بر بی آلایش و پذیرنده بودن شما نسبت به موضوع مورد بحث باشد.

زبان بدن در کار با گروه ها و رهایی از قید و تعهد

تاکنون سخنرانی و یا ارائه ای داشته اید که در حین آن احساس کنید مخاطبین در واقع چیزی که می گویید را باور نمی کنند؟
در رابطه با همکاری با یک گروه برای رسیدن به یک اجماع در رابطه با مسئولیت ها یا ضرب العجل های انجام کار چطور؟
آیا همه با ایده های مطرح شده موافق بودند یا اینکه به نظر می رسید برخی از آنها با موضوع ارتباط برقرار نکرده بودند؟

در حالت ایده‌آل، زمانی که برای ارائه یک سخنرانی یا معارفه یا همکاری با یک گروه در حالت ایستاده قرار می گیرید،
خواهان تعامل 100% با همه افراد حاضر هستید.
با این وجود، این حالت اغلب به خودی خود اتفاق نمی افتد.
اما اگر نسبت به نشانه های عمومی صادر شده از طرف حاضرین مبنی بر عدم توجه به خودتان آگاه باشید،
می توانید بصورت فعالانه آنها را به توجه به خودتان ترغیب کنید. برخی از این نشانه ها شامل موارد زیر می شوند:

 • سرها به سمت پایین قرار دارند.

 • چشم ها بی نور و بی حالت هستند یا به چیز دیگری خیره شده اند.

 • دست ها ممکن است با درگیر بخشی از لباس باشند یا مشغول بازی با یک قلم باشند.

 • برخی افراد ممکن است مشغول نوشتن یا کشیدن چیزی روی کاغذها باشند.

 • ممکن است بصورت لم داده روی صندلی قرار گرفته باشند.

وقتی متوجه عدم حضور فکری و ذهنی چنین فردی در جمع شدید،
می توانید کارهایی را برای جلب توجه وی و بازگرداندن تمرکز وی انجام دهید،
مثل طرح یک پرسش مستقیم از وی و البته در این حین باید توجه داشته باشید
که زبان بدن شما بازگو کننده همان چیزی باشد که خواهان انتقال آن به دیگران هستید.

زبان بدن در دروغ گفتن

از بین تمامی موارد مطرح در زبان بدن غیر کلامی که ممکن است شاهد آن باشیم،
توانایی تشخیص اینکه شخصی در حال دروغ گفتن هست یا خیر می تواند برای شما به شدت مفید و سودمند باشد.

برخی از نشانه ها و علائم معمول حاکی از دروغ گفتن یک شخص می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • عدم تماس چشم یا تماس چشمی بسیار اندک، یا شاید هم وجود حرکات شدید چشم و تنگ شدن مردمک چشم.

 • قرار گرفتن دست یا انگشتان در برابر دهان فرد در حین صحبت کردن.

 • بدن وی از لحاظ فیزیکی در فاصله دوری از شما قرار می گیرد یا حرکت های غیر معمول یا غیر طبیعی در بدن وی مشهود است.

 • تعداد تنفس نسبت به حالت عادی افزایش می یابد.

 • حالت چهره تغییر می کند، مثلا رنگ صورت یا ناحیه گردن قرمز می شود.

 • تن صدا تغییر می کند، مثلا گلوی خود را صاف می کند یا لکنت زبان می گیرد.

همانند همه زبان های غیر کلامی، این نکته مهمی است که به یاد داشته باشید زبان بدن هر شخصی تا حدودی متفاوت از دیگری است.
اگر شاهد برخی از نشانه های غیر کلامی معمول دروغ گویی شدید،
لزوما نباید نتیجه گیری کنید، چرا که برخی از این نشانه ها ممکن است با داشتن ظاهری عصبی اشتباه گرفته شود.
با این وجود، کاری که باید بکنید این است که از این علائم به عنوان فرصتی برای جستجو بیشتر،
طرح پرسش های بیشتر و بررسی جزئی تر بیشتر و دقیق تر برای مشخص کردن اینکه فرد مورد نظر حقیقت را می گوید یا نه استفاده کنید.

شفاف سازی بیشتر همیشه در زمان بررسی درک و برداشت شما از زبان بدن یک فرد ارزشمند است
و این موضوع خصوصا در حین مصاحبه های شغلی و موقعیت های نیازمند مذاکره بسیار اهمیت دارد.

زبان بدن

زبان بدن در مصاحبه ها و مذاکرات، و تفکر و اندیشه

وقتی که یک سوال خیلی خوب از شما پرسیده می شود، چکار می کنید؟ آیا پیش از پاسخ دادن چند لحظه فکر می کنید؟

ممکن است بدون صرف زمانی حتی اندک برای فکر کردن در رابطه با پاسخ،
چیزی را بیان کنید یا می توانید چند لحظه برای فکر کردن به موضوع پیش از پاسخ دادن صرف کنید.
با صرف چند لحظه برای فکر کردن و تمرکز کردن بر روی پاسخ خودتان،
به پرسشگر این حس را منتقل می کنید که سوال خوبی را از شما پرسیده اند
و آنقدر برای شما اهمیت دارد که زمانی را برای بررسی کردن پاسخ خودتان صرف کنید.

فرض کنید در یک مصاحبه شغلی یا دی حین یک مذاکره با شخصی در چنین موقعیتی قرار گرفته اید،
نشان دادن اینکه شما عمیقا در رابطه با پاسخ خود فکر می کنید خود یک موضوع خوب و مثبت است.
برخی نشانه ها و علائم معمول که شخصی در حال فکر کردن بر روی پاسخ خودشان هستند شامل موارد زیر می شود:

 • ارتباط چشمی قطع می شود و سپس در حین پاسخ دادن مجددا این ارتباط برقرار می شود.

 • انگشتان دست با قدری فشار بر روی چانه کشیده می شود.

 • دست بر روی گونه قرار می گیرد.

 • در حالی که به سمت بالا نگاه می کنید بصورت کج قرار می گیرد.

بنابراین، اگر در سمت دریافت کننده یا مقابل فردی قرار دارید که در حال فکر کردن است یا خودتان در حال فکر کردن هستید،
نشانه های بخصوصی وجود دارد که بازگو کننده این حالت در شماست.

یک راهکار واحد برای همه مناسب نیست

پیش از این اشاره کردیم که هر شخصی منحصر به فرد است
و اینکه نشانه ها و علائم صادر شده از طرف وی ممکن است دلیل پشت پرده و پنهان دیگری نسبت به چیزی که شما تصور می کنید داشته باشد.
این حالت اغلب زمانی صادق است که افراد سابقه و تجربیاتی متفاوت از شما داشته باشند
و خصوصا تفاوت های فرهنگی خیلی بزرگ و مهم باشد.
به همین دلیل است که چک کردن اینکه تفسیر شما از زبان بدن یک شخص دیگر درست است یا خیر،
اهمیت زیادی دارد. شما ممکن است این مورد را از طریق طرح پرسش های بیشتر یا تلاش برای شناخت بیشتر فرد انجام دهید.

برای کمک به تمرین و توسعه بیشتر مهارت خودتان در فراگیری زبان بدن، خود را درگیر مشاهده افراد کنید.
به مردم نگاه کنید
– خواه در حین سوار شدن در قطار و اتوبوس یا حتی نگاه کردن به برنامه های تلویزیونی در حالی باشد که صدای تلویزیون قطع شده است –
و توجه کنید که افراد چگونه نسبت به هم عکس العمل نشان می دهند و با هم تعامل دارند.
وقتی به دیگران نگاه می کنید، سعی کنید حدس بزنید که چه چیزی می گویند یا اینکه بفهمید چه چیزی در حال رخ دادن بین آنهاست.

حتی اگر شانسی برای چک کردن صحت ارزیابی خودتان نداشتید،
مطمئنا این تلاش شما منجر به توسعه و بهبود مهارت های مشاهده شما می شود
و می تواند به شما کمک کند تا در حین ارتباط با دیگران بخوبی متوجه سیگنال ها و نشانه ها باشید.

نکته و راهکار

علاوه بر یادگیری خواندن زبان بدن،
مردم اغلب از این مهارت به صورت آگاهانه برای انتقال پیام ها و تقویت چیزی که در حال بیان آن هستند، استفاده می کنند
– مثلا خیلی راحت می توانیم زبان بدن مورد استفاده قرار گرفته توسط یک دلال غیر قابل اعتماد خودروهای دست دوم را به یاد بیاوریم.

اینکه این موضوع قابل قبول باشد یا خیر، کاملا بستگی به موقعیت مورد اشاره دارد.
اینکه ظاهری شجاع در ملاقات با یک شخص یا ارائه یک سخنرانی و معارفه از خود نشان دهیم، مطلوب است.
با این وجود، ترغیب شخصی به انجام کاری که بر خلاف میل باطنی وی باشد،
قابل قبول نیست – علاوه بر این نشانه ها و حرکت هایی شما قادر به کنترل کردن آنها نیستید
می تواند حالت درونی شما را آشکار کند و به شدت منجر به از دست رفتن اعتماد و اعتبار شما شود.

نکات کلیدی

زبان بدن تاثیر بسیار زیادی بر چگونگی ارتباط برقرار کردن ما دارد
و تقریبا بصورت بسیار دقیق می تواند بازتاب دهنده آن چیزی باشد که در درون شما می گذرد.

این زبان شامل حرکت و وضعیت بدن (پاها، بازوها، دست ها، سر و بالا تنه)
گرفتگی عضلات، تماس چشمی، تغییر رنگ پوست (سرخ و قرمز شدن ناگهانی)
یا حتی سرعت تنفس و بازدم افراد باشد. علاوه بر این، لحن صحبت، سرعت صحبت کردن
و پس زمینه صدا همه و همه به کلماتی که به زبان می آوریم، اضافه می شوند.

مهم است متوجه باشیم زبان بدن بین افراد مختلف، فرهنگ ها و ملیت های مختلف ممکن است
با یکدیگر متفاوت باشد. بنابراین بازبینی تائید نشانه هایی که در حال خواندن آنها هستید،
با طرح سوال و کسب شناخت بیشتر فرد، اهمیتی حیاتی دارد.

 

نوشتن دیدگاه