علت تردید مردم برای سرمایه گذاری دربازار بورس چیست؟

 

ریسک یعنی ، شما به طوردقیق ندانید که درحال انجام چه کاری هستید. ما اغلب شاهد هستیم که مردم تردید دارند که دربازار بورس سرمایه گذاری کنند. زیرا از ریسک کردن می ترسند و نگران آن هستند که با یک سقوط ناگهانی سهام ، ثروت خودرا ازدست بدهند.
 
هروقت فرصتی پیش می آید که یک سرمایه گذاری سودمند داشته باشید ، شما نیز درآن هنگام دچار ترس می شوید که ممکن است سرمایه گذاریتان شکست بخورد. افراد زیادی درجهان می گویند که سرمایه گذاری یکی ازخطرناکترین مشاغل است ، زیرا یکی از اصول آن ، خطرفزاینده است ، اما در بین افراد حرفه ای ، سرمایه گذاری بدون هیچ ریسکی یک کاربیهوده است زیرا این راهی است برای شکست سرمایه گذاری.
 
اکثر این ترسها به خاطر سوء تفاهم در تعریف ریسک است ، درحالی که کسانی که ریسک بازار را می فهمند وبه طور صحیح توانایی هایشان را درتحمل این چنین خطرهایی برآورد می کنند ، می توانند با احتمال بالایی سود مطمئنی را ازیک مقدار احتمالی سود به دست آورند.
 
درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.
بسیاری از افراد ریسک را به عنوان احتمال ازدست دادن سرمایه حساب می کنند ، ولی سرمایه گذاران حرفه ای ریسک را به عنوان متغیر بازگشت اندازه گیری می کنند.
به عبارت دیگر ، چون سهام بیشترین مقدار متوسط برگشت پول را دارد ، شما می توانید راکد بودن بازار بورس و یا مقداری از زیانتان را با نگهداشتن سهام برای بالارفتن قیمت درآینده تحمل کنید. تنها وقتی که شما وقت کافی ندارید که صبرکنید تا بازار سهام روند خودرا طی کند ، اضافه کردن سرمایه گذاری تان دربازار بورس سودمند نخواهد بود وکار معقولانه ای نیست.
به طور معمول دریک سال شما کمتر از بیست و پنج درصد احتمال دارد که دربازار سهام ضرر کنید ، بنابراین برای مدت یک سال و یا کمتر ازآن ممکن است سرمایه گذاری دربورس یک ریسک باشد ولی اگر افق زمانی شما پنج سال ویا بیشتر ازآن باشد ، یک احتمال بسیار زیاد وجود دارد که با گذاشتن مقداری ازسرمایه تان در بازار سهام ، سودخوبی ازسرمایه گذاری به دست آورید. برای سرمایه گذاری شما مجبور هستید مقدار ریسکی را که ترجیح می دهید تعیین کنید.
 
انواع سرمایه گذاری ، شامل :
۱) سرمایه گذاری محافظه کار،
۲) سرمایه گذاری متعادل،
۳) سرمایه گذاری ریسک پذیر
۴) ریسک مطلوب
می باشد.
 
▪ سرمایه گذاری محافظه کار ، یعنی سرمایه گذاری پول درسهامی که اصولا” ریسک کمی دارد.
 
▪ سرمایه گذاری متعادل(میانه رو) ، یعنی پذیرفتن ریسک با سرمایه گذاری درسهامی که روبه رشد است.
 
▪ سرمایه گذاری ریسک پذیر، یعنی قبول کردن ریسک احتمالی ازدست رفتن مقداری ازسرمایه درعوض امکان به دست آوردن سود بیشتر.
 
▪ ریسک مطلوب، برابر است با این که شما با مقدار متوسطی ازدسته های متفاوت ریسک کار کنید.
 
یکی دیگر از نگرانی های شما باید این باشد که اگر شما جزء دسته سرمایه گذاران محافظه کار هستید ، نمی توانید ازسود کافی که لیاقت آن را دارید ، بهره ببرید ، حتی اگر با پشتکار زیادی به دنبال طرح های خود باشید و یا اگر خیلی ریسک پذیر باشید ، ممکن است مقدار زیادی از سرمایه تان را ازدست بدهید. همواره میانه رو باشید.

 

برگرفته از: مجله کار آفرین-نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نوشتن دیدگاه