فصل نهم: بیشعور مقدس مآب

” آدم بیشعور اگر پس از مرگ تناسخ یابد، باز هم بی شعور خواهد ماند”

رکس هاوارک،  یک بیشعور بنیادگرای تحت درمان

 

بعضی ها معتقدند که بیشعور مقدس  مآب عصاره بیشعوری است. همانند هر چیز  خوب  دیگری  دین هم اگر به دست آدم های ناب کار بیفتد به بیراهه خواهد رفت. بیشعور های مقدس مآب گمان می‌کنند وظیفه اخلاقی دارند تا افسرده حالی خودشان را به همه منتقل کنند.

 

در بررسی بیشعورهای مقدس  مآب باید دو دسته را از یکدیگر متمایز کنیم:

 

1-بیشعور مقدس مآب  متعصب: آدم  خشکه مقدس آتشی مزاجی که به اندازه کافی سکس نداشته است و میخواهد با تحمیل اعتقادات خود به دیگران عقده جنسی اش را جبران کنند.

 

2-بیشعور مقدس مآب حرفه ای: آدمی که با ریا و تظاهر و دستمایه قرار دادن دین و مذهب کار و کاسبی راه انداخته  و از این راه نان می خورد.

 

 دانستن خصوصیات عمومی بیشعور های مقدس مآب  برای شناسایی بهتر شان در جامعه می توانند مفید فایده باشد:

 

-مغرور و متکبرند.  تواضع در نظر آن‌ها تا زمانی که  پوزه شان به خاک مالیده نشود بی معنی است. اما این مسئله  هرگزباعث نمی‌شود که درباره ی فواید و لزوم فروتنی موعظه و سخنرانی نکنند. البته آنها درباره ی  لزوم فروتنی برای خودشان حرف نمی زنند،  بلکه از فوائد و  لزوم فروتنی  برای شما  سخن می گویند .

 

-راه و روش آنها تنها روش درست زندگی است و اگر نمی توانید این مطلب را درک کنید بهتر است به درک واصل شوید. در حقیقت بسیاری از این بیشعورها به این خاطر است که به دیگران کمک می کنند. این افراد نه تنها از کتب مقدس برای منکوب کردن دیگران استفاده می کنند بلکه اصرار هم دارند که فقط و فقط برداشت  دگم  و تنگ نظرانه آنها درست است.

 

این نوع بی شعورهای مقدس مآب  مهارت شگفت انگیزی در ساختن نقل قول های من درآوردی و انتساب آنها به کتاب مقدس دارند.  آنها روی مسائلی تکیه و به چیزهایی استناد می‌کنند که مومنان هرگز درباره اش  سوالی نمی پرسند و بی ایمان ها هم چندان از آنها سر در نمی آورند که بتوانند اشکالی بگیرند. مثل تمام بیشعورها  آنها هم فکر می‌کنند که با گنده گویی و بلوف زدن می توانند همیشه کارشان را پیش ببرند.

 

-اهل  رحم و رواداری نیستند. آنها عاشق محکوم کردنند. خوشبختانه این بیشعورها هرگز به خدا نزدیک نمی شوند و گرنه هیچ بعید نبود که از او هم ایراد بگیرند.

 

– عاشق گناهند، و اینکه ادعا می کنند که از گناه متنفرند فقط بازی شان است. آنها از اعتراض به چیزهایی که  به نظرشان نقطه ضعف دیگران محسوب می شود انرژی می‌گیرند.

 

متاسفانه اگر بی شعورهای مقدس مآب  تمام چیزهای بد را  بزدایند، هیچ چیزی باقی نمی ماند. از این رو تمام آنچه قادر به انجام آنند است این است که این چرخه گناه- توبه،توبه- گناه را دائم تکرار کنند. بیشعور های مقدس مآب  در انجام و تولید گناه و ریاکاری مهارت فراوانی دارند اگر خودشان آنها را اختراع نکرده باشند.

 

تمرین ها

 

1- از چه منظری کافر بودن در مقایسه با بنیادگرایی، می تواند یک گام به خدا نزدیکتر باشد؟

 

2-آیا تاکنون یک بیشعور مقدس مآب  به خانه تان آمده است؟ بعد از ملاقات با او چه احساسی داشته اید؟ تولد دوباره؟ یا یک دنیا گناه؟

 

3- آیا فکر میکنید خدا شما را قبول داشته باشد؟

کتاب بيشعوري-نويسنده خاوير کرمنت-مترجم محمود فرجامی-انتشارات تيسا-خلاصه شده توسط مريم درياگرد

نوشتن دیدگاه