فصل نوزدهم: وقتی دوست بیشعور است

 

 پیش از آموختن روشهای زندگی با دوستان بیشعور باید اصولی را معین کنیم که بر مبنای آن ها بتوانیم تشخیص دهیم که دوستان ما با چه شرایطی بیشعور محسوب می شوند .هر یک از موارد ذیل نشانه  گویایی از بیشعوری دوستان ماست:

 

– از شما انتظار دارند همیشه به خاطر داشته باشید که دوستی با آنها افتخاری بزرگ محسوب میشود.

– دوستی شان هیچ قاعده و قانونی ندارد به جز یکی: نفعی به حالشان داشته باشد.

– آنها حق دارند که هر قاعده ای را بنا به مصالح خود تغییر دهند. شما حق ندارید.

– این حق برایشان محفوظ است که هر زمانی و به هر دلیلی که صلاح بدانند با شما تماس بگیرند؛از قرض گرفتن پول تا نگه داشتن بچه هایشان و پنهان کردن آنها از چنگال قانون، تا  گرفتن کلید های خانه تان.

-حق دارند که تمام مشکلات و بدبختی هایشان را با شما در میان بگذارند و انتظار دارند که در نهایت ملاطفت و همدردی با آنها برخورد کنید. و  دائماً به آنها اطمینان بدهید که کاملاً حق با ایشان است. اما اگر شما مشکلی داشته باشید ازتان انتظار می رود آن را نزد خودتان نگه دارید و در چنین لحظاتی پر اضطرابی به سراغ آنها نروید.

-شما باید از تمام دشمنان آنها متنفر باشید.

– باید همیشه ستایش، مهربانی، حمایت و دلگرمی به پایشان نثار کنید.

– هرگز نباید به خاطر چیزی از آنها انتقاد کنید.

 

اگر با در نظر گرفتن این ملاک ها بازهم درباره بیشعوری دوستان خود شک دارید در نظر بیاورید که سگ و گربه خانگی تان در حضور آنها چگونه رفتار میکنند. اگر خودشان را زیر خرت و پرتها پنهان می‌کنند این امر می‌تواند نشانه قابل تاملی مبنی بر بیشعوری دوستتان باشد.

 

اگر روزی از بیشعوری دوستتان مطمئن شدید چند مرحله است که می‌توانید هنگام نیاز انجام دهید:

 

1) قبول کنید که با وجود چنین دوستی نیازی به دشمن ندارید. اگر دوستی این است بدون دوست هم میتوان زندگی کرد.

 

2) به خاطر داشته باشید که دوستان واقعی برای دوستی  قانون نمی گذارند. اما حد و مرز معقولی را قائل می‌شوند.

 

3 ) به  آنها بگویید که اگر می خواهند با شما به عنوان روانپزشک یا روانکاو برخورد کنند باید هزینه را ساعتی محاسبه کنند.

 

4) شیرفهمشان کنید که حق با افرادی است که نام آنها را از فهرست دوستان صمیمی ‏ و حتی عادیشان  خط زده اند و اگر هنوز در فهرست دوستان شما وجود دارند به این خاطر است که لیستی به نام فهرست دوستان  مزخرف دارید.

 

5) فرار کنید که هیچ آدرسی هم از خودتان به جا نگذارید.

 

6) به آنها بگویید که مدتهاست در حال اندازه‌گیری میزان غرولندشان هستید و به زودی می توانید اسم خودتان را در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان کسی که بیشترین غرولند را از سوی  دوستش تحمل کرده ثبت کنید.

 

البته اینکه هر کدام از این پیشنهاد ها تا چه حد  پاسخگوست ،بستگی به خصوصیات هر بیشعوری دارد. همچنین به خاطر داشته باشید اجرای بعضی از این پیشنهاد ها ممکن است باعث واکنش های تندی در حد جیغ کشیدن، دادن نسبت های ناروا به والدین تان و پرواز ناگهانی و مستقیم اشیا به سوی تان شود. اگر چنین اتفاقی روی داد عقب بروید و نشان بدهید که صدمه دیده اید  بعد به دوستتان بگویید تا زمانی که معذرت خواهی نکند با او صحبت نخواهید کرد.

 

تمرینات

1- آیا دوستانی دارید که بیشعور باشند؟

2- چرا؟

 

کتاب بیشعوری-نویسنده خاویر کرمنت-مترجم محمود فرجامی-انتشارات تیسا-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

 
 

نوشتن دیدگاه