فصل یازدهم بیشعور دیوان سالار

 

” تا هنگامی که لوحه ای گلین نانوشته است کار شما پایان نگرفته است.”

 

صاحب دیوان کوروش پنجم به زیر دستانش

 

برای آدم بیشعور هیچ چیز نا امید کننده تر و خرد کننده تر از آن نیست که احساس خواننده قدرتش برای تسلط بر دیگران رو به افول نهاده است.

 

روش آمریکایی برای پناه دادن  به این بیشعورها این است  که در یک دستگاه اداری نظامی یا دولتی مشغول به کار شوند. به این ترتیب به راحتی خواهند توانست آدم های ساده و خوش بینی را که هنوز فکر میکنند دولتی که وجود دارد” دولتی از مردم برای مردم و به دست مردم” است مرعوب کنند و بر آنها تسلط داشته باشند. حقیقت آن است که ما با دولتی سروکار داریم بیشعور های اداری تشکیل شده و برای راحتی آنها فعالیت می کند.

 

همه کسانی که در ادارات کار می کنند بیشعور نیستند هرچند همگی در معرض ابتلا قرار دارند.

ارنستاین  کابالشتسینکی  از اداره ترافیک ساندیگو می گوید: ” اگر از یارو او خوشم بیاید بهش سخت نمیگیرم اما اگر از ریختش خوشم نیاید کتاب قوانین راهنمایی و رانندگی را می اندازم جلویش و می‌گویم بگیر این را را بخوان تا بفهمی رانندگی قانون دارد. کاش برسد  استنطاق  هم می کنم.

 

هیچ چیز بیشعورهای دیوان سالار را خوشحال تر از این نمی کند که آنقدر ارباب‌رجوع را اذیت کنند که از دستشان شاکی شود و زبان به اعتراض  بگشاید. البته  ارباب رجوع  اعتراض را حق خودش  می داند  اما آنچه نمی داند این است که بی شعور دیوان سالار استاد کل کل و توجیه است  و با شبکه عظیمی از مناسبات اداری پشتیبانی می شود که قانون اولش این است: ” هوای خودت را داشته باش”.

 

همه مشکل بیشعوری های پشت میزنشین این است  که روز کاری پس از ۸ ساعت تمام می شود و آنها مجبورند پس از آن به خانه و نزد خانواده بروند که هیچ کدام از اعضای آن این مسخره بازیها را تحمل نمی کنند. هرچند میدانند فقط ۱۶ ساعت تا بازگشتشان به محل کار وآغاز آزار و تحقیر دیگران باقی مانده است.

 

تمرین ها

1- آیا تا به حال برای گرفتن جواز ساخت ساختمان اقدام کرده اید؟ از چند بیشعور مجبور شدید موافقت بگیرید؟ چقدر طول کشید؟ چقدر  رشوه  آب خورد؟

2- برخی از صاحبنظران معتقدند که تنها راه جلوگیری از رشد بیشتر کاغذبازی حذف تفریحات پشت میز نشین هاست. طبق بعضی از پیشنهاد های رادیکال  باید منشی ها بر حسب تعداد مراجعانی که راه می اندازند ارزیابی شوند تمام پرونده ها تا حد یک روی یک کاغذ نامه مختصر شوند. شما چه راهی برای خارج کردن بیشعورها از نظام دیوان سالاری پیشنهاد می کنید؟

 

 

کتاب بيشعوري-نويسنده خاوير کرمنت-مترجم محمود فرجامی-انتشارات تيسا-خلاصه شده توسط مريم درياگرد

 

نوشتن دیدگاه