معامله خود را برنامه ریزی کنید و بر اساس برنامه معامله کنید

معامله گران موفق در بازارهای مالی نظم و انضباطی ثابت و بدون تغییر دارند. آنها برای تک به تک معاملات خود برنامه دارند و خیلی بی‌طرفانه بر اساس برنامه از قبل تنظیم شده به معامله کردن می پردازند.
شاید بدون برنامه فعالیت کردن در بازارهای مالی، در نگاه اول وسوسه انگیز به نظر برسد، اما اگر در واقع برنامه مشخص و از پیش تنظیم و تعیین شده ای برای پیشبرد فعالیت های خود نداشته باشید و پیوسته از آن تبعیت نکنید، به عنوان یک معامله گر در سودآور بودن منظم خودتان با مشکل مواجه می شوید.

اگر بدون پیروی از طرح و برنامه معاملاتی موفق به سود کردن در بازارهای مالی شوم، چه اشکالی دارد؟
گاه و بیگاه سود کردن در این بازارها، حتی اگر برنامه و طرح معاملاتی خود را بطور کامل کنار بگذارید، شاید رضایتی کوتاه مدت برای شما فراهم آورد، اما بی برنامه عمل کردن در واقع می تواند به راحتی بر نظم و انضباط شما در بلند مدت تاثیر بسیار زیادی بگذارد.

نظم و انضباط خودتان را حفظ کنید
وقتی پیروی کردن از طرح و برنامه خودتان را رها می کنید، ممکن است به دلیل نداشتن نظم و انضباط پاداشی هم دریافت کنید و حتی ممکن است رفته رفته باور کنید که رها کردن و پیروی نکردن از یک طرح معاملاتی مسئله آنچنان مهمی هم نیست.
یک پاداش یا سود ناموجه ممکن است تمایل شما به رها کردن طرح و برنامه معاملاتی خودتان در آینده را نیز بیشتر و بیشتر کند. ممکن است با خود بیاندیشید که “یک بار سود کردم، شاید باز هم سود کنم؛ شانس خودم را امتحان می کنم.”
اما نتایج مثبت حاصل از معامله گری بدون برنامه اغلب بسیار کوتاه مدت است و عدم داشتن نظم و انضباط در نهایت منجر به ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی می شود.

سود های موجه را از سودهای ناموجه تمیز دهید
یک سود موجه زمانی حاصل می شود که شما یک برنامه معاملاتی بسیار دقیق برای خود تهیه کنید و از آن پیروی کنید. بردی که در نتیجه پیروی از یک طرح معاملاتی برای شما حاصل می شود در واقع سود موجه بوده و موجب بیشتر شدن نظم و انضباط شما می شود.
یک سود ناموجه زمانی حاصل می شود که بطور موقت یا دائم طرح و برنامه خود را رها می کنید. شاید در معامله بدون برنامه خود سود کنید، اما نتیجه حاصل شده تنها مبتنی بر شانس است.
شما حتی ممکن است یک سکه را به بالا پرتاپ کنید یا حتی از چارت موجود بر روی سیستم معاملاتی خود نسخه ای چاپی تهیه کرده و با نصب آن بر روی دیوار و پرتاپ دارت به سمت آن تصمیم های معاملاتی خود را اتخاذ کنید. اما سودهای حاصل از این شیوه تصمیم گیری همگی ناموجه بوده و به معاملات نامنظم و ناموجه شما دامن می زند.

حفظ و توجه به نظم و انضباط برای داشتن معاملات همواره سودآور در بازارهای مالی بسیار حیاتی است. در مقوله معامله گری پیروی از قانون برآیند مجموع سود شما در یک بازه زمانی مشخص است.
شما همواره بارها و بارها بر اساس استراتژی های معاملاتی اثبات شده معامله می کنید، بنابراین این استراتژی ها در طی مجموعه ای از معاملات شما آنقدر اثربخشی و کارایی دارند که در مجموع برآیند عملکرد شما در بازار سودآور باشد.
این کار همانند داشتن پرتاپ های متمادی در زمین بسکتبال به منظور رسیدن به تعداد قابل قبولی امتیاز در یک بازه زمانی یا یک بازی است. هر قدر تعداد این پرتاپ ها بیشتر و بیشتر باشد، در مجموع احتمال بیشتر بودن پرتاپ های موفق شما بیشتر می باشد.

ثبات و استحکام بسیار مهم و حیاتی است!
معامله گر برنده کسی است که ابتدا مهارت لازم برای داشتن پرتاپ ها را در خود ایجاد کند تا در هر فرصت ممکن پیش آمده برای خودش در واقع از احتمال بالای موفقیت در پرتاپ خودش برخوردار باشد.
برای موفق شدن در بازارهای مالی، یک معامله گر باید بطور پیوسته از یک طرح یا برنامه معاملاتی مشخص برای تک به تک معاملات خودش پیروی کند.
اگر اینبار از یک رویکرد و شیوه معاملاتی استفاده کنید و در نوبت دیگر یک رویکرد و شیوه معاملاتی دیگر را مد نظر قرار دهید، نتایج عملکرد شما نیز بدون شک خیلی متفاوت و بدون چارچوب می شود و در نتیجه در تشخیص اینکه کدام استراتژی نسبت به استراتژی دیگر از اثربخشی و کارایی بیشتر و بهتری برخوردار است نیز با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شوید.

سودآوری در نتیجه نظم و انضباط برای شما حاصل می شود. هرگز اجازه ندهید سودهای ناموجه و گاه و بی گاه در توانایی شما برای حفظ نظم و انضباط خللی ایجاد کند.
از طرح معاملاتی خود پیروی کنید و آن را همانند نوشته حکاکی شده بر روی سنگ، درون ذهن و مغز خودتان تثبیت کنید، مطمئن باشید در بلند مدت سودآور تر خواهید بود.

 

منبع: سایت babypips- تیم ترجمه مدرسه موفقیت

نوشتن دیدگاه