موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل دوم و سوم

 شما میتوانید دنیای خود را تغییر دهید

 موفقیت با اندیشه ی مثبت 17 اصل دارد:

1- اندیشه مثبت

2- تعریف هدف

 ۳- تلاش زیاد (طی کردن راه ضافی)

 4- درست اندیشیدن

 ۵- انضباط فردی

 6-ذهن برتر

 7- ایمان کاربردی

 ۸-شخصیت متنوع

 9-ابتکار شخصی

 10-اشتیاق

 ۱۱- دقت قطعه کنترل شده

 ۱۲- کار گروهی

 13- درس گرفتن از شکست

 ۱۴- بینش خلاق

 ۱۵- زمان بندی و تنظیم بودجه

 16- حفظ سلامت جسمانی و ذهنی

  17-به‌کارگیری نیروی لایتناهی کیهانی

 این 17 اصل ساخته و پرداخته نویسندگان این کتاب نیستند بلکه برگرفته از تجارب صدها نفر از موفق ترین افراد در قرن اخیر می باشند. از حالا به بعد تا زمانی که زنده هستید می‌توانید شکست ها و پیروزی هایتان را تجزیه و تحلیل کنید، بدان معنی که این 17 اصل را در ذهن خود چنان حک کنید که هرگز پاک نشوند.

 روش دیگری برای اینکه بتوانیم ذهن خود را مثبت نگه دارید، وجود ندارد اکنون شجاعانه، رفتار خود را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید کدامیک از این اصول را به کار می برید و به کدام یک بی توجهید.

 شما خیلی زود به آنچه شما را عقب نگه داشته پی خواهید برد.

 اگر با وجود اندیشه ی مثبت موفق نشدید چه باید کرد؟ در این صورت شاید از این اصول که برای موفق شدن ضروری هستند، استفاده نکرده اید.

آیا عادت دارید همه چیز را به گردن دنیا بیاندازید؟ اگر اینطور است این عبارت خود انگیز را به خاطر بسپارید: اگر انسان درست شود دنیای او نیز درست خواهد شد.

 تصویر ذهنی شما به شما چه می گوید؟ به پاسخش توجه کنید.

 هدف روشن و اندیشه مثبت نقطه شروع همه موفقیت هاست آیا اهداف شما روشن هستند؟

 اگر هدف خود را مشخص کنید خود به خود تمایل پیدا می کنید اصول بیشتری از ۱۷ اصل موفقیت را به کار گیرید.

 هرکس در غلبه بر مشکلات خاص خود استعداد خاص خود را دارد شما چه استعدادی دارید که بتوانید آن را پرورش دهید.

 حال فرمولی که به بسیاری کمک کرده دنیای خود را عوض کنند:” به آنچه فکر میکنید و ایمان دارید خواهید رسید” آیا آن را به خاطر سپرده اید؟

 به آنچه که فکر می کنید که ایمان دارید خواهید رسید.

 تارهای عنکبوتی را از افکارتان پاک کنید

 شما آن کسی هستید که فکر می کنید ولی چه فکری میکنید؟

 افکارتان تا چه حد منظم هستند؟

 چقدر مستقیم فکر میکنید؟

 و سرانجام تا چه حد افکارتان صاف و روشن است؟

احساسات ،هیجانات، تمایلات ،عادت ها، اعتقادات و تعصبات منفی تارهای عنکبوتی ذهن ما هستند و افکار ما در میان این تارها حال گرفتار می‌شوند. گاهی عادات نامطلوبی داریم که می خواهیم آنها را اصلاح کنیم و گاهی به شدت وسوسه میشویم کار خلافی انجام دهیم.

انسان به طور ذاتی کاملا بر نگرش خود مسلط است. ما می توانیم رشته افکار نامطلوب را از خود دور کنیم و مانع پرورش آنها شویم.

 افکار شما را با نگرش مثبت یا منفی تان می توان سنجید. به خودتان نگاه کنید. آیا انسان خوبی هستید؟ اگر جواب شما مثبت است ،پس افکارتان هم خوبند. آیا سالمید؟ پس افکار سالم ای دارید. آیا ثروتمندید؟ پس افکارتان هم ثروتمندند. و…

اگر سوء تفاهمی با کسی دارید، اول از خودتان شروع کنید.

گاهی یک کلمه منجر به بحث ، سوء تفاهم و ناراحتی می شود. و برعکس کلمه  ی مثبت اثری عکس هم دارد. یک کلمه می تواند با خود جنگ یا صلح، بله یا خیر ،عشق یا تنفر و شرافت یا شرارت را به همراه بیاورد.

بیایید افکارمان را با هم در میان بگذاریم.

 وقتی می خواهید نتیجه گیری کنید پیش فرض های جزئی و کلی، هر دو درست هستند.

کلمات بسیط و محدود کننده هایی مثل، همیشه، فقط، هر کس ،هیچ کس و… کدامیک را تا مطمئن نباشید که درست هستند، حذف میکنید؟

 احتیاج کلمه معناداری است. چگونه این کلمه شما را ترغیب به موفقیت می کند ؟ چرا بعضی دیگر را به حقه، تقلب و گناه ترغیب می‌کند.

 به افکارتان جهت بدهید. احساساتتان را کنترل کنید و سرنوشت خود را به دست بگیرید.

 بین واقعیات مهم و واقعیات غی ضروری تفاوت قائل شوید.

 سرنوشت خود را به دست بگیرید.

 

منبع:کتاب موفقيت نامحدود در 22 روز-دکترناپلئون هيل/دکتر کلمنت استون-ترجمه ي هدي ممدوح-انتشارات: نقش سيمرغ-خلاصه شده توسط مريم درياگرد

 

نوشتن دیدگاه