هوش مالی-فصل اول

فصل اول:

بیشتر مردم امیدوارند دولت مشکلان مالی شان را حل کند. نمیدانم وقتی دولت نمی تواند مشکلات خودش را حل کند، چطور می تواند مشکلات شما را حل کند.به عقیده من هرکس باید خودش مشکلاتش را حل کند.خبر خوب اینکه اگر خودتان مشکلات تان را حل کنید، ثروتمندتر و زیرک تر می شوید.

هوش مالی مشکلات مالی را حل می کند.هوش مالی آن قسمت از هوش کلی ماست که برای حل مشکلات مالی استفاده می کنیم.اگر هوش مالی برای حل مشکلاتمان به حد کافی تقویت نشود، مشکلات ادامه می یابند.از بین نمی روند. بیشتر اوقات بدتر نیز میشوند.وقتی هوش مالی تان پرورش یافت، ثروتمندتر می شوید.

 

چرا ثروت مندان ثروت مندتر می شوند؟

قوانین پول تغییر کرده است ، قوانینی که شما را فقیرتر می کند و آن هایی که خارج از کنترل تان هستند، ممکن است غیرمنصفانه به نظر برسد و همینطور هم هست، کلید ثروتمند شدن این است که بپذیرید سیستم غیرمنصفانه است، قوانین را یادبگیرید و از آنها به نفع خود استفاده کنید.این کار هوش مالی می خواهد و هوش مالی را تنها می توان با حل مشکلات مالی بدست آورد.

پدر ثروتمند می گفت: “آدم های ثروتمند، ثروتمندتر می شوند چون یاد میگیرند مشکلات مالی شان را حل کنند. ثروتمندان، مشکلات مالی را فرصتی برای یادگیری، رشد، باهوش تر و ثروتمندتر شدن میدانند.” ثروتمند می داند هرچه هوش مالی اش بالاتر باشد می تواند از عهده مشکلات بزرگ تر برآید و بنابراین پول بیشتری دربیاورد. ثروتمند به جای فرار ، دوری یا انکار مشکلات ، به آنها خوش آمد می گوید چون میداند مشکلات فرصتی برای باهوش تر شدن است.به این خاطر است که ثروتمندتر می شود.

 وقتی هوش مالی را به دقت مورد توجه قرار می دهیم، به سادگی می توان دید پنج هوش اصلی وجود دارد که یک نفر برای ثروتمند شدن باید آنها را پرورش دهد.این کتاب راجب این اطلاعات و هوش مالی است.این کتاب درباره انسجام ذهنی هم هست.انسجام یعنی یکپارچگی.هرکسی در این پنج هوش مالی تسلط پیدا کند، به یکپارچگی مالی دست خواهد یافت.

مشکل طبقه فقیر و متوسط این است که پول کافی ندارند. ولی مشکل ثروتمندان داشتن پول خیلی زیاد است. هر دو مشکل ، واقعی و معقول اند. سوال این است شما کدام مشکل را می خواهید؟

 

ادامه دارد…

کتاب هوش مالی-مولف:رابرت کیوساکی-مترجم:سحر هدایتی-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

نوشتن دیدگاه