هوش مالی-فصل دوم

پنج هوش مالی

هوش مالی نوع اول: پول بیشتری درآوردن

هوش مالی نوع دوم: حفظ پول

هوش مالی نوع سوم: بودجه بندی پول

هوش مالی نوع چهارم: کاربرد پول

هوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات مالی

 

تفاوت بین اطلاعات مالی و هوش مالی چیست؟

اطلاعات مالی(شعور مالی) بخشی از اطلاعات ذهنی مان است که برای حل مشکلات مالی مان از آن استفاده می کنیم. هوش مالی معیاری برای اندازه گیری هوش است. چگونگی به ملکیت درآورردن اطلاعات مالی مان است.

هوش مالی نوع اول: بیشتر پول درآوردن

بیشتر ما هوش مالی کافی برای پول درآوردن داریم. هرقدر بیش تر پول دربیاورید، هوش مالی تان بیشتر است.

هوش مالی نوع دوم: حفظ پول

یکی از بزرگترین غارتگران پول شما مالیات است.اگر کسی هوش مالی نوع دوم کمتری داشته باشد مالیات بیشتری پرداخت خواهد کرد.

هوش مالی نوع سوم: بودجه بندی پول

اینکه بتوانید خوب زندگی کنید و در عین حال سرمایه گذاری کنید بدون توجه به این که چقدر درامد دارید، هوش مالی بالایی می خواهد.داشتن پول مازاد و اضافی چیزی است که باید برایش به طور جدی بودجه بندی کنید.

هوش مالی نوع چهارم: کاربرد پول

بعد از اینکه شخص پول مازادش را بودجه بندی کرد، چالش مالی آن است که با آن پول چه کند.هوش مالی نوع چهارم در مورد سرمایه گذاری ارزیابی می شود.

یک نکته: بیشتر مردم فکر میکنند سود بیشتر در سرمایه گذاری نیازمند خطرپذیری بیشتر است.این درست نیست.بعدا توضیح خواهم داد که چطور به سود فوق العاده و استثنایی دست یافتم و مالیات خیلی ناچیزی میدادم که خطر بسیار اندکی هم داشت.

هوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات درباره مسایل مالی

قبل از اینکه مردم یادبگیرند چگونه سودهای فوق العاده بکنند(هوش مالی4) باید مبانی و اصول شعور مالی را بیاموزند.

یکی از دلایل درگیری بیشتر مردم با هوش مالی نوع چهارم به این دلیل است که یاد گرفته اند پول شان را به کارشناسان امورمالی واگذار کنند، مثل بانکدارها یا مدیران شرکتهای سرمایه گذاری. مشکل اینجاست که خودتان چیزی یادنمیگیرید، نمیتوانید  هوش مالی تان را تقویت کنید. موفق نمی شوید کارشناس امورمالی خودتان بشوید.

قسمت اول

 

کتاب هوش مالی-مولف:رابرت کیوساکی-مترجم:سحر هدایتی-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

نوشتن دیدگاه