هوش مالی-فصل هفتم

هوش مالی نوع پنجم:

ارتقای اطلاعات مالی

طبقه بندی اطلاعات برای ثروتمند شدن

درس شماره 1: واقعیات در مقابل نظرات. یکی از دلایل اینکه مردم فکر میکنند سرمایه گذاری خطر دارد این است که فرق بین نظرات و واقعیات را نمی دانند. مثال: اگر کسی بگویید او خیلی موفق است این نظر اوست، چون تعریف موفقیت امری نسبی است.

 

درس شماره 2: راه حل های نامعقول و احمقانه.

راه حل احمقانه وقتی اتفاق می افتد که شخص از اطلاعاتی استفاده کند که نظری را به عنوان واقعیت بپندارد.در جنگ ، این می تواند باعث مرگتان شود. در تجارت می تواند نابودتان کند.

درس شماره 3: کارهای پر خطر.

اگر در سهام شرکت های سرمایه گذاری، املاک یا تجارت سرمایه گذاری می کنید از خودتان بپرسید اطلاعاتی که بر پایه آن ها تصمیم میگیرید، واقعیت هستند یا مبتنی بر دیدگاه های دیگران است.

درس شماره 4: کنترل بر دارایی.

ارزش دارایی بر اساس ارزیابی یک بازار نیست که درصد مواقع، یک نظر و دیدگاه است. دلیل اینکه اغلب بانکدارها پیش پرداخت زیادی روی ملک می خواهند صرفا به این جهت است که به ارزش، ارزیابی شده اعتماد نمی کنند. البته، ایت روش وقتی اعتبار ارزان می شود، به کار نمی آید.

احمق ها هجوم میبرند

پدر ثروتمندم می گفت: “دلیل اینکه نباید پولت را پشت میز بشمری این است که تا زمانی که پشن میز نشسته ای، پولت مال خودت نیست.لحظه ای که از پشت میز بازی بلند شدی، پولی که در جیب مانده پول توست و می توانی بشمری.

سرمایه گذار باهوش کسی اسن که بر اساس واقعیات و نظرات سرمایه گذاری میکند. سرمایه گذار باهوش می داند که واقعیات و نظرات می توانند مجموعه های ارزشمندی از اطلاعات باشند.به بیان ساده واقعیت چیزی است که با مدارک عینی اثبات شود. نظر چیزی است که ممکن است بر اساس واقعیت باشد یا نباشد.

درس شماره 5: قوانین چه هستند؟

قانون ارزش دارایی را افزایش می دهد

قانون می تواند شخص را خیلی ثروتمند و خیلی فقیر کنند. این دلیل اطلاع داشتن از قانون است.

امروزه قوانین و مقررات خیلی زیادی وجود دارد که دانستن و درک همه آنها غیرممکن است. با اینکه استخدام وکیل و حسابدار ممکن است پر هزینه بنظر برسد ، اما شما را از دردسر آنها نجات می دهد و پولی که برایتان در می آوردند، بزرگتر و بیشتر تز دستمزدی است که به آنها می دهید.

دو چیز را به خاطر داشته باشید: قوانین منبع ارزشمندی از اطلاعات درباره چگونگی بازی پول هستند و بدون  قوانین، ارزش دارایی ها کاهش می یابد.

درس شماره 6: گرایش ها:

گرایش زمانی بوجود می آید که یک سرمایه گذار اطلاعات را از مجموعه یی از واقعیت ها میگیرد و بعد نظر می دهد.

تقدینگی کمتر ، اطلاعات بیشتر

درس این است: هرچه قابلیت نقد شدن سرمایه گذاری کمتر باشد، به اطلاعات بیشتری در مورد روند نیاز دارد.خیلی ها گران خریده اند و حالا قیمت ها کاهش یافته است. یک سرمایه گذار زرنگ می داند که گرایش ها را چطور دتبال کند تا ارزان بخر و گران بفروشد.

برای مثال بیشتر: سرمایه گذاران در املاک ضرر می کنند چون اطلاعات و هوش کافی ندارند.به همین سبب وقتی کسی از من میپرسد سرمایه گذاری در املاک خوب است؟ می گویم: “نمی دانم، شما سرمایه گذار خوبی هستید؟”

قسمت ششم

کتاب هوش مالی-مولف:رابرت کیوساکی-مترجم:سحر هدایتی-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

نوشتن دیدگاه