هوش مالی-فصل پنجم

هوش مالی نوع سوم:

بودجه بندی پول

تعریف کسری بودجه در راهنمای امور مالی و سرمایه گذاری بارون این است: (مازاد هزینه بر درآمد برای دولت، شرکت یا افراد).

خرج کردن بیشتر از پولی که درمی آورید باعث کسری بودجه می شود. بیشتر مردم وقتی با کسری بودجه کمرشکن مواجه می شوند کاهش دادن مخارجشان را انتخاب می کنند. پدر ثروتمند، به جای کاهش دادن مخارج، افزایش درآمد را توصیه کرده است. او فکر می کرد، افزایش امکانات با افزایش درآمد، زیرکانه تر است.

کسری بودجه یک کسب وکار

برای بسیاری از مشاغل و افراد ، افزایش درآمد مشکل است. اگر کسی بتوانید بفروشد می تواند درآمدش را افزایش دهد.بدیهی است که اگر هزینه ها بیهوده و احمقانه شود، مثل مهمانی های پرریخت و پاش و بدهی غیرتولیدی مثل یک جت سازمانی ، شاید بهتر باشد قبل از تلاش برای فروش بیشتر به این مشکلات مالی غیرمسئوولانه پرداخت.

مازاد بودجه یک کسب وکار

بارون می گوید: شرکتی که مازاد بودجه دارد ممکن است از طریق سرمایه گذاری یا تملک کارش را گسترش دهد، اگر نتواند ممکن است سهامش را پس بگیرد. خرید مجدد سهام ممکن است به این معنی باشد که رشد و توسعه شرکت متوقف شده و رهبری نمی داند کار را چه طور گسترش بدهد. این نشانه خوبی برای سرمایه گذارها نیست.

مازاد بودجه فرد

بارون می گوید: فردی که مازد بودجه دارد شاید بخواهد بدهی هایش را پرداخت کند یا مخارج یا سرمایه گذاری را افزایش دهد.

یکی از دلایل مشکلات مالی افراد، افزایش مخارج و بدهی ها و کاهش سرمایه گذاری است.

خدا شریک ماست

خدا بهترین شریک تجاری است که من تا به امروز داشته ام. او ده درصد می خواهد و اجازه می دهد 90 درصد بقیه را برای خودم نگه دارم می دانید اگر دست از پرداختن برای خدا بردارید چه اتفاقی میافتد، او هم دست از معامله با شما برمی دارد. به این خاطر است که ما عشریه می پردازیم.

ستون هزینه ها جام جهان نماست

اگر خواستید آینده کسی را پیش بینی کنید، فقط کافی است به هزینه های ماهانه اش نگاهی بیاندازید. برای مثال:

شخص A                               

شش بسته نوشیدنی

کفش نو

تلویزیون جدید

بلیت فوتبال

شش بسته نوشیدنی

چیپس

شش جعبه نوشیدنی

شخص B

هدیه به کلیسا

پس انداز

کتاب درباره سرمای گذاری

سمینار درباره سرمایه گذاری

هزینه های باشگاه ورزشی

هدیه به خیریه

مربی شخصی

خرج کنید تا ثروتمند شوید

یکی از نشانه های هوش مالی این است که بدانی چه وقت خرج کنی و چه وقت خرجت را کاهش دهی.

یک روزه یک باره بیاموزید

بودجه بندی فرایند خیلی مهمی است که باید یاد بگیریم و در آن زیرک شویم فرایند را یک روزه یادبگیرید ، به جای جنگیدن برای پول.اگر صادقانه برای به وجود آوردن اضافه بودجه کار کنید، زندگی تان غنی تر می شود. بودجه بندی چیست-استفاده از هر چیزی که دارید، حتی اگر چیزی که دارید پول نباشد، تا اینکه خودتان را بهتر، قوی تر و غنی تر کنید.

فقیر بودن چه طور می تواند ثروتمندتان کند

دوباره بودجه را تعریف می کنم: طرحی برای هماهنگ کردن منابع و مخارج.

همانطور که می بینید، این تعریف نمی گوید طرحی برای هماهنگ کردن پول.

طرحی برای هماهنگ کردن منابع مهم است. مهمترین درسی که از پدر ثروتمندم یادگرفتم این بود که نشکل مالی یک منبع است-البته اگر مشکل را حل کنید.

بدهی خوب و بدهی بد

دو نوع بدهی وجود دارد، بدهی خوب و بدهی بد. به زبان ساده بدهی خوب بدهی است که شما را ثروتمندتر می کند و کس دیگری بدهی را برای شما مستهلک می کند.بدهی بد ، بدهی است که فقیرتان می کند و باید خودتان یدهی را مستهلک کنید.

 

قسمت چهارم

کتاب هوش مالی-مولف:رابرت کیوساکی-مترجم:سحر هدایتی-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

نوشتن دیدگاه