پنج عادت معامله گری برای کمک به معامله گران مبتدی در ادامه راه

پنج عادت معامله گری

در این مطلب می خواهیم نگاهی داشته باشیم به چند عادت معامله گری تقریبا ساده که به
بسیاری از معامله گران در مسیر موفقیت کمک کرده است، اما ممکن است از چشمان شما دور مانده باشد.

امیدوارم که در طی هفته های آینده به این عادات شانس خوبی برای رشد کردن در درون خودتان
بدهید و مطمئنم که در این صورت در آینده ای نه چندان از دادن این شانس خوشحال و راضی خواهید بود.

عادت معامله گری اول – استفاده از حد ضرر

در دنیای معاملات مواجه شدن با معاملات بازنده و ضرر ده اجتناب ناگزیر است. حتی بهترین
معامله گران هم روزهایی با ضرر مواجه شده اند. اما متاسفانه تعدادی از معامله گران مبتدی
بیشتر از اینکه سودده باشند، می خواهند در بازار پیش بینی درستی داشته باشند و استفاده از
حد ضرر بخوبی اشتباه آنها را اثبات می کند. این رفتار می تواند در بلند مدت منجر به ضررهای
غیر قابل کنترل و در نهایت حساب های از دست رفته شود.

در حالیکه شما قادر به کنترل رفتار بازار نیستید، به راحتی می توانید مقدار ضرر و زیان خود را در
بازارهای مالی کنترل کنید. می توانید حد ضرر خود را افزایش دهید و کاهش دهید، اما مهم این
است که همیشه از حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.

عادت معامله گری دوم – آماده شدن برای شرایط مختلف پیش از وارد شدن به معامله

اگر برای برنده شدن برنامه ریزی کرده باشید، هرگز بدون طرح بازی وارد مسابقه ای نمی شوید،
که در واقع به معنای عدم دست زدن به معامله بدون داشتن استراتژی یا طرح ذهنی است. آن
دسته از معامله گرانی که هیچ طرح و برنامه ای در ذهن ندارند، خودشان بی دلیل در معرض
اشتباهات روانی قرار می دهند که می تواند آنها را با ضررهای قابل اجتنابی روبرو سازد.

آماده شدن برای مواجه با شرایط مختلف پیش از وارد شدن به معامله می تواند به سادگی
نشان کردن رویدادهای اقتصادی مهم و سطوح مهم بر روی چارت قیمت نهاده های مالی است
یا حتی می تواند تا تعیین جزئیات برنامه های احتمالی مختلف برای هر رویداد احتمالی باشد.

پنج عادت معامله گری

عادت معامله گری سوم – داشتن یادداشت های روزانه از تجربیات خود در تریدها

تهیه یادداشت های روزانه یک وظیفه مهم و حیاتی در هر تلاش و فعالیت هدف محور می باشد.
به یاد داشته باشید که سیاهه‌های مربوط به هر کارگزار تنها اطلاعاتی از اتفاقات به وقوع
پیوسته در بازار را در اختیار شما قرار می دهد، نه اینکه چرا یک اتفاق خاص در بازار روی دارد.

همچنین، شما هرگز قادر به بهبود دادن و ارتقاء وضعیت چیزی که اندازگیری نکرده اید، نیستید.
اما کلید انجام کار در واقع داشتن راه و روشی برای پیگیری و متمرکز باقی ماندن بر روند بهبود فرایند کار است.

خواه این یادداشت برداری روزانه تنها شامل اطلاعات آماری پایه باشد یا حتی شامل موارد از
دیده نشده در بازار باشد، یک یادداشت روزانه از موارد دیده شده در بازار یک باید غیر قابل اجتناب
برای معامله گران همواره سود ده است.

عادت معامله گری چهارم – اختصاص زمانی خاص به معامله گری

تنها به این دلیل که برخی از بازارهای مالی در طی 24 ساعت شبانه روز فعالیت می کنند، به
این معنا نیست که شما باید در این 24 ساعت در بازار حضور داشته باشید و مشغول معامله باشید.

در واقع باید به این اصل توجه داشت که بسیاری از شما معامله گران پاره وقتی هستید که
زمانی محدودی برای اختصاص دادن به این کار در اختیار دارید.

حتی اگر زمان محدودی از روز را به فعالیت معامله گری خود اختصاص دهید هم با تمرکز کامل و
اجتناب از فعالیت های متفرقه بصورت همزمان می توانید به بهترین سودآوری ها دست پیدا کنید.

عادت معامله گری پنجم – یافتن یک حوزه و چارچوب مشخص برای کار کردن

با معامله گران مبتدی بسیار زیادی برخورد داشته ام که ماه های متوالی مشغول ایت فعالیت
بوده اند اما هنوز استراتژی مناسبی برای این کار ندارند. همیشه توصیه من به آنها تخصصی کار
کردن بوده و هست.

در حالی که آزمودن راه و روش های جدید همیشه خوب بوده و توصیه می شود، اما توجه داشتن
به اینکه چه نهاده های مالی، چه بازه های زمانی و چه ابزارهایی برای شما کارایی بیشتری
دارد هم نکته مهم و قابل توجهی است. اینگونه حداقل می دانید که برای رشد و ارتقاء عملکرد
خود بر چه حوزه ها و مواردی باید تمرکز داشته باشید.

نوشتن دیدگاه