چرا آنچه در موردش فکر می کنید مهم است؟

همه ما داستانهای از کودکی خود به یاد داریم. ما همچنین با تماشای والدین، معلمان و دوستان خود یاد می گیریم چگونه عشق و توجه را پیدا کنیم. ما از آنها می آموزیم که جهان چگونه کار می کند، چه می توانیم و نمی توانیم انجام دهیم و چگونه آدمی هستیم – خنده دار ، دلسوز ، ساکت ، اجتماعی ، پرستار ، قوی.

ما زندگی خود را پیرامون این داستانها شکل می دهیم و مرزهایی را می پذیریم که هویت ما را شکل می دهند.

ما این داستان ها را چه خوب و بد، به زندگی بزرگسال خود منتقل می کنیم. ما آینده خود را پیرامون این داستانها شکل می دهیم ، و مرزهایی را تعیین می کنیم که هویت ما راشکل می دهد. سپس ما بقیه زندگی خود را می گذرانیم تا آن کودک درونی بگوید که چه کاری می توانیم و نمی توانیم انجام دهیم.
وضعیت طبیعی من این است که بدانم آیا من به اندازه کافی خوب هستم یا نه. آن صدای کوچک زمزمه می کند که من نمی توانم این کار را انجام دهم و نمی توانم به آن دست یابم. من هرگز نمی خواهم از شر این ترس ها خلاص شوم ، و شما هم همینگونه اید. اما می توانید آنها را به سوخت خود تبدیل کنید. می توانید از این ترس به عنوان یک محرک برای ادامه دادن به رویاهای خود استفاده کنید.

ابتدا باید تجزیه و تحلیل کنید که کدام عقاید شما را عقب نگه می دارد. آیا مشکل اعتماد به نفس دارید؟ آیا شما از ناکامی می ترسید یا شاید از موفق شدن؟ هنگامی که یک فرصت جدید بوجود می آید ، آیا با یک ذهنیت قوی و با اعتماد به نفس پیش می روید؟ با طرح سؤالات زیر باورهای محدودکننده خود را مشخص کنید:

آیا من برای خواستن آنچه می خواهم تعلل می کنم؟
آیا من به توانایی خود در دستیابی به رویاهای خود اعتقاد دارم؟
آیا من در جلسات صحبت می کنم؟
آیا من ایده های خود را با اطمینان ارائه می دهم؟
آیا من صبح از خواب بیدار می شوم که در جهت رسیدن به اهدافم تلاش کنم؟

پس از شناسایی ترس و اعتقادات محدود کننده، باید برای بهبود خود در آن لحظات ضعف تلاش کنید. نورمن وینسنت پیل یک فصل کامل از قدرت مثبت اندیشی را به این مفهوم اختصاص داده است که مغز، هنگامی که تحت تاثیر صدای محدود کننده قرار نمی گیرد، قدرتمندترین ابزار شماست.
هنگامی که داستانهای محدودکننده توسط یک رویداد یا شخص دیگری تحریک می شوند، به طور معمول احساسات شدید اضطراب، ترس یا شاید عصبانیت را با آنها به همراه می آورد. از آنجا که این احساسات بسیار ناراحت کننده هستند ، توانایی شما را برای تمرکز کردن کاهش می یابد و باعث می شود شما از یک کار به دیگری پرش کنید. اینکه آیا ما از گفتگوی خود برای حرکت به سمت رویاهای خود استفاده می کنیم یا اجازه می دهیم آنها ما را کنترل کنند، آینده ما تعیین می شود.
“ذهن صلح آمیز قدرت ایجاد می کند.” آنچه در مورد مسائل فکر می کنید. آنچه به خودتان می گویید دارای اهمیت است. صدای مثبت اندیشی و اعتماد به نفس باشید.

نوشتن دیدگاه