چهار راه پول سازی-فصل 1 و 2


دایره گردش پول پدر ثروتمند

راهنمایی برای رسیدن به آزادی مالی

پدر ثروتمندم عادت داشت که بگوید:

“شما هرگز نمی توانید بدون آزادی مالی به آزادی حقیقی دست یابید.” او همواره می‌گفت:

” آزادی ممکن است ظاهراً رایگان باشد اما به هر حال بهایی دارد.”

این کتاب تقدیم به تمام کسانی که مشتاق هستند بهای آزادی را بپردازند.

دایره گردش پول

چرا شما کار پیدا نمی کنید؟

پول سازی هزینه بردار نیست

اغلب مردم می‌گویند پول درآوردن نیاز به پول دارد.
من با این حرف مخالفم.
این مسئله حتی نیازی هم به آموزش رسمی خوب ندارد. این کار نیاز به رویا،عزم بسیار راسخ توانایی برای استفاده صحیح از استعدادهای خدادادی دارد و اینکه بدانید کدام ربع دایره گردش پول برای شما مناسب است تا درآمد زایی کنید.

ربع دایره گردش پول چیست؟
نمودار زیر ربع دایره گردش پول است. کلمات در این دایره نمایانگر اینها هستند:

“ک” برای کارمندی
“ش” برای شغل های کوچک و شغل های آزاد
“ت” برای تجارت بزرگ (با بیش از ۵۰۰ کارمند)
“س” برای سرمایه گذار

ربع دایره گردش پول نشانگر روش‌های متفاوتی است که از طریق آن درآمد یا پول تولید می‌شود. مثلاً یک کارمند از طریق نگه داشتن کارت برای یک فرد یا شرکت به دست می آورد.

یک فرد یا شغل آزاد از طریق کار برای خود کسب درآمد می‌کند. یک صاحب تجارت دارای شغلی است که پول ایجاد می‌کند، و سرمایه گذاران از طریق سرمایه های مختلف شان کسب درآمد می‌کنند به بیان دیگر پول بیشتر می آورد.

روشهای مختلف ایجاد پول نیازمندی قالب های فکری متفاوت، مهارت های فنی متفاوت و مسیر های آموزشی متفاوت هستند. افراد متفاوت به ربع دایره های متفاوت گرایش دارند.

در حالی که پول یکسان است اما روش های دستیابی به آن بسیار متفاوت است.
هر ربع دایره متفاوت است. برای به دست آوردن درآمد از طریق ربع دایره های متفاوت نیازمند مهارت های متفاوت و شخصیت متفاوت هستید حتی اگر در همه ربع دایره ها فردی واحد را دیدید اساس این واقعیت فرقی نمی کند.

می توانید در هر چهار دایره کسب درآمد کنید

اکثر ما این توانایی را داریم که از طریق چهار ربع دایره کسب درآمد کنیم. این که چه ربع دایره ای را شما  یا من اولین منبع  کسب درآمدمان انتخاب کنیم، ارتباط زیادی به آموخته های مان در دانشگاه ندارد. این مسئله بیشتر به درونیات ما ارزش‌های مان، توانایی مان، ضعف‌های مان و علایق مان بستگی دارد. این تفاوت های درونی ما را به سمت یک ربع دایره جذب می کند یا از آن دفع می نماید.

با این وجود ، بدون توجه به اینکه چه کاری انجام میدهید می‌توانیم همچنان در همه چهار ربع دایره ها کار کنیم.

 مسئله مهم چگونه کسب درآمد کردن است.

روش های متفاوت کسب درامد

مهمتر از هر مسئله دیگری این تفاوت های ارزش ها، توانایی ها و علاقه درونی ماست که  تعیین کننده انتخاب نوع منبع کسب درآمدمان هستند.

شما می توانید در چهار ربع دایره ثروتمند یا فقیر باشید. افرادی وجود دارند که میلیون های دلار کسب درآمد می‌کنند و افرادی وجود دارند که در هر چهار دایره دچار ورشکستگی می‌شوند. در یک ربع دایره بودن یا در دیگری بودن لزوما موفقیت مالی را تضمین نمیکند.

با آگاهی از ویژگی های متفاوت هر ربع دایره، تصور بهتری از این مسئله خواهید داشت که چه ربع دایره یا  ربع دایره هایی ممکن است برای شما بهتر از بقیه باشند.

ربع دایره های متفاوت، افراد متفاوت

جملات افراد در ربع دایره  “ک”: فردی که در ربع دایره “ک” (کارمندی) است ممکن است بگوید: “من به دنبال شغلی ایمن و مناسب با حقوق بالا و مزایای عالی هستم.”

جملات دایره “ش”: فردی که در ربع دایره “ش” (شغل آزاد) است ممکن است بگوید: “نرخ کار من 75دلار در هر ساعت است یا بنظر می‌رسد نتوانم کسی را پیدا کنم که بخواهد کار یا وظیفه ای را درست انجام دهد.

جملات ربع  دایره “ت”: فردی که در ربع دایره “ت” (تجارت) عمل می کند ممکن است بگوید: “من به دنبال معاون تازه ای برای اداره شرکتم می‌گردم.”

فردی که در ربع دایره “س” سرمایه‌گذار عمل می‌کند ممکن است بگوید: “آیا گردش پول من بر اساس نرخ داخلی بازگشت سرمایه یا نرخ شبکه ای بازگشت سرمایه است؟

کلمه خطر ممکن است فردی را در ربع دایره “س” به هیجان آورد اما ترس را در فردی در ربع دایره “ک” بر می انگیزاند.

در زیر برخی از کلیت ها که افراد را در یک ربع دایره از افراد ربع دایره های دیگر مجزا می کند آورده شده است:

ک(کارمند):

زمانی که من کلمات امنیت و مزایا را می‌شنوم،پی به هسته وجودی فرد می‌برم. کلمه امنیت کلمه ای است که اغلب در واکنش به احساس ترس به کار میرود.
زمانی که پای شغل و پول به میان می‌آید افراد زیادی وجود دارند که صرفا از احساس ترسی نفرت دارند که همراه با ناامنی اقتصادی می آید و آن هم به علت تمایلشان به امنیت است. کلمه مزیت به این معنا است که افراد خواهان نوعی پاداش اضافی هستند مانند بیمه تامین اجتماعی و طرح بازنشستگی دلیل آن این است که آنها می‌خواهند امنیت را احساس کنند آن را به صورت مکتوب ببینند.

 
ش (شغل های آزاد) این افراد می خواهند خودشان ارباب و خودشان باشند یا می‌خواهند کار خودشان را داشته باشند. می توانم این گروه را خود ساخته بخوانم.

آنها به این درک نیز رسیده اند که اگر سخت کار نکنند شایستگی درآمد خوب را هم ندارند. زمانی که بحث پول پیش می‌آید آنها به شدت وابسته به خودشان هستند. این افراد دوست ندارند که میزان درآمد آنها به وسیله فرد و گروهی از افراد تعیین شود.

ت (صاحبان تجارت): دوست دارند که خودشان را با افراد باهوشی از هر چهار ربع دایره یعنی ک, ش, و س  پر کنند.

شعار واقعی آنها این است: “چرا خودتان کارها را انجام دهید در حالی که می توانید افراد را استخدام کنید تا کارها را برای شما انجام دهند و چرا افراد دیگر نتوانند کارها را بهتر از شما انجام دهند؟”

همبرگر و تجارت

از آنجایی که نیاز است در این نقطه گفتگو آرام باشم، اغلب از مثال همبرگر مک دونالد برای روشن شدن موضوع بهره می گیرم.آیا شما شخصا می توانید همبرگری بهتر از همبرگر مک دونالد درست کنید؟

از این رو 100% افرادی که من با آنها درباره ایده یا محصول تازه شان حرف میزنم جواب مثبت میدهند. آنها می توانند همبرگری بهتر از مک دونالد آماده کنند. سپس از آنها می پرسم آیا شما شخصا می توانید یک سیستم تجارتی بهتر از مک دونالد ایجاد کنید؟

بعضی از افراد فورا متوجه تفاوت میشوند و برخی دیگر نمی شوند.

من تمام تلاشم را می‌کنم که توضیح دهم در بیرون کارآفرینان زیادی وجود دارند که محصولات یا خدمات فوق العاده ای نسبت به محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های چند ملیتی و مولتی و مولتی میلیاردی وجود دارد ، همانطوری که میلیون ها نفر وجود دارند که می توانند همبرگر بهتری از همبرگر مک دونالد درست کنند اما تنها مک دونالد است که سیستمی را ایجاد کرده است که میلیون ها همبرگر به ایران سفر می‌کند.
واقعیت این است که در دنیا ایده های تازه نامحدود میلیون ها نفر با خدمات و محصولات قابل ارائه و میلیونها محصول وجود دارند و تنها افراد انگشت شماری وجود دارند که میدانند که چگونه سیستم های تجاری عالی بسازند یک محصول عالی ایجاد نکرد محصول کسی دیگری را خرید و سیستم جهانی قدرتمندی در طرف آن در اطراف آن ایجاد کرد.

سرمایه گذار سرمایه گذاران با پول پول می سازند آنها مجبور نیستند که کار کنند چرا که پول شان برای آنها کار می کند.

ربع دایره “س” تفریحگاه فرد ثروتمند است. در ربع دایره “س” است که پول تبدیل به ثروت می شود. بدون توجه به اینکه افراد در چه ربع دایره ای کسب درآمد می‌کنند، اگر آنها این امید را دارند که روزی ثروتمند شوند در نهایت باید به ربع دایره “س” گام بردارند.

زاد و پاد

اغلب ما شنیده ایم که رموز افراد بسیار ثروتمند این است که:

زاد: زمان افراد دیگر

پاد: پول افراد دیگر

زاد و پاد در ربع دایره های “ت” و “س” یافت می شوند. از بسیاری جهات افراد دیگر هستند که در ربع دایره های “ک” و “ش” کار می کنند که زمان و پولشان مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف ثروت

ثروت تعداد روزهای است که شما می توانید بدون کار فیزیکی یا کار کردن فرد دیگری در منزل تان از لحاظ فیزیکی دوام بیاورید و با این وجود معیار زندگی‌تان را حفظ کنید.

مثلاً اگر مخارج ماهانه تان ۵۰۰۰ هزار دلار در ماه باشد و شما ۲0000 هزار دلار پس‌انداز داشته باشید ، ثروتتان تقریبا ۴ ماه یا 1۲۰ روز می شود. ثروت با زمان و دلار اندازه گیری می شود.

در نهایت مسئله مهم این نیست که چقدر پول بدست می آورید بلکه این است که چقدر پول پس‌انداز می کنید و چه مدت آن پول برای شما کار می کند. با افراد زیادی برخورد می‌کنم که درآمد زیادی بدست می‌آورند اما تمام پولشان طرف ستون هزینه‌ها می‌شود.

پول پول می آورد

بدون توجه به اینکه میزان درآمد افراد چقدر است ،در نهایت آنها باید تا اندازه ای در ربع دایره “س” قرار گیرند. این ربع دایره جایی است که پول ، پول بیشتری در می آورد. این ربع دایره بر اساس این عقیده است که وقتی پولتان سخت کار می‌کند شما مجبور نیستید که کار کنید. اگرچه ربع دایره “س” برای سلامتی مالی تان مهم است.

آیا حساب بازنشستگی شکلی از سرمایه گذاری است؟

بین افرادی که پولشان را در حساب بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند و افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری فعالانه پولشان را به کار می برند تا پول بیشتری را به عنوان درآمد به دست آورند تفاوتی وجود دارد.

آیا سهامداران سرمایه گذار هستند؟

دوستانی دارم که کارگزاران سهام هستند. آنها سهام را با قیمت پایین می‌خرند به امید اینکه آن ها را با قیمت بالا بفروشند. در واقع تخصص آنها تجارت است مانند فردی که صاحب یک مغازه خرده فروشی است و اقلامی را بصورت کلی میخرد و آنها را بصورت جزئی می فروشد.

آیا همه افراد می توانند سرمایه گذار باشند؟ پاسخ مثبت است، اما مهم است که تفاوت بین فردی که درآمدش را از طریق کمیسیون درمی‌آورد و ساعت ها توصیه می فروشد یا تلاش می کند پایین بخرد و بالا بفروشد در مقایسه  با فردی بدانیم که درآمدش را بدون تحرک و ایجاد سرمایه گذاری های خوب می آورد.

یکی از دلایلی که افراد ثروتمند ثروتمند تر می شوند این است که آنها می‌توانند میلیون‌ها دلار به دست آورند و به صورت قانونی مالیات کمی برای آن پول پردازند یا اصلا هیچ مالیاتی نپردازند. به همین دلیل است که آنها در ستون سرمایه ها و نه در ستون درآمد کسب درآمد می‌کنند.افرادی که برای پول کار می کنند اغلب نسبت به سرمایه‌گذاران مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و مالیات شان از دستمزد شان کم می شود. آنها هرگز آن قسمت از درآمدشان را نمی بینند.

چرا اغلب افراد سرمایه گذار نیستند؟

پاسخ آن می تواند در یک کلمه خلاصه شود:خطر.
بسیاری از افراد ایده معلق بودن پولی که برایش بسیار زحمت کشیده اند و احتمال برگشت آن وجود دارد، دوست ندارند. بسیاری از افراد آنقدر از فکر از دست دادن پول شان می‌ترسند که تصمیم میگیرند هرگز سرمایه‌گذاری هرگز سرمایه گذاری نکنند بدون توجه به اینکه چه مقدار پول در عوض آن برمیگردد.

خبر خوب درباره سرمایه‌گذاری این است که خطر می تواند بسیار کاهش یابد یا حتی حذف شود و شما می توانید برداشت زیادی از پولتان داشته باشید البته اگر بازی را بلد باشید.

یک سرمایه گذاران واقعی می خواهد درآمد را سریع بازیابی کند. افرادی که حساب باز نشستگی دارند باید سال ها منتظر بمانند تا ببینند آیا درآمدشان برمی گردد. این مهم ترین تفاوت بین سرمایه گذار حرفه ای و فردی است که پول را برای بازنشستگی اش کنار می گذارد.

مهارت های موفق شدن در ربع دایره “س” می تواند آموخته شود البته اگر شما تمایل داشته باشید که برای آموختن وقت بگذارید.

امروزه لازم است که همه ما نگران چیزی بیش از امنیت شغلی باشیم. فکر می کنم که باید بر امنیت مالی بلند مدت مان نیز تمرکز کنیم و مسئولیت را به شرکت و دولت واگذار نکنیم. زمان رسما هنگامی تغییر می‌کند که شرکت‌ها اعلام می‌کنند که دیگر مسئول سالهای بازنشستگی تان نیستند. امروزه همه ما نیاز داریم سرمایه‌گذاران عاقل تری باشیم همیشه از فراز و نشیب های بازارهای مالی آگاهی داشته باشیم. توصیه می‌کنم سرمایه گذاری کردن را بیاموزید به جای اینکه پول تان را به کسی بدهید تا برای تان سرمایه‌گذاری کند.

 

منبع:کتاب چهار راه پولسازی-مولف رابرت کیوساکی-مترجم:سکینه خزائی-انتشارات آسو-خلاصه شده توسط مریم دریاگرد

نوشتن دیدگاه