کارآفرینی در دانشگاه

جهان امروز شاهد تحولات پرشتاب و روزافزونی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری است.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر این تحولات همه جانبه را می‌توان مقوله کارآفرینی، به ویژه کارآفرینی دانشگاهی دانست…

 

 درکشور ما نیز اهمیت، ضرورت و اثرگذاری این مقوله بر افزایش ظرفیت اشتغال ملی، گسترش عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و استفاده عملی از دانش بشری در برنامه چهارم، سند چشم‌انداز ۲۰ساله و از تاکیدات مقام معظم رهبری، سیاستگذاران و دولتمردان قابل درک است.

امروزه، کارآفرینی، نظام آموزش عالی و دانشگا‌ه ها را ناگزیر از توجه به رویکرد نوین آموزش کار آفرینانه نموده است
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پیدایش و گسترش کارآفرینی، آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان آیین‌نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور (کاراد) پیش‌رو قرارداد تا ساختار دانشگاه‌ها کالبدی متفاوت با گذشته پیدا کنند و با انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره کارآفرینی، به کارکردهای نظام آموزش عالی روح تازه‌ای بدمد.

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران که به استناد آیین‌نامه مذکور از سال۸۱ کار خود را آغاز کرد، به موجب تصمیمات هیات امنای دانشگاه، در شمار مراکز پارک علم و فناوری قرارگرفت و باتوجه به آرمان کارآفرینی، بر پایه یک برنامه استراتژیک مدون، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی کارآفرینی را هم جهت با آرمان، رسالت‌ها و اهداف کار آفرینانه به پیش می‌برد.

● چشم‌اندازمرکز

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران مصمم است با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اثربخش،‌ساختار منعطف و فن‌آوری کارآمد، بهترین مرکز کارآفرینی دانشگاهی کشور و منطقه در زمینه پژوهش، آموزش، ترویج و مشاوره کارآفرینی باشد؛ به گونه‌ای که دانش آموختگان دانشگاه تهران کارآفرین بوده، پذیرای مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی در جهت توسعه پایدار ملی و جهانی باشند. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران به منظور انجام مأموریت‌های زیر ایجاد شده است:

– آموزش و پرورش دانش آموختگانی خلاق، ‌نوآور،‌ پایبند به اصول اخلاقی و پذیرای مسئولیت اجتماعی جهت ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار، تحصیل درآمد و سرمایه‌گذاری توسعه کسب و کار.

-ترویج و اشاعه تفکر و روحیه کارآفرینی در بین جامعه دانشگاهیان(اساتید، دانشجویان، مدیران، مشاوران، کارشناسان و کارکنان واحدهای دانشگاهی)

– انجام پژوهش‌های علمی،کاربردی ،توسعه‌ای در زمینه شناخت موانع، مشکلات و توسعه کارآفرینی در سطح دانشگاهی ملی.

– انجام تعاملات محیطی با سایر مراکز، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و سازمان‌های کارآفرین در سطح ملی و فراملی در جهت ترویج کارآفرینی.

– انجام مشاوره‌های راهبردی مدیریتی در زمینه ایجاد کسب و کار جدید، توسعه کسب و کارهای کوچک در سطح ملی برای بنگا‌ه‌ها،‌ مؤسسات، دستگاه‌ها، نهادها و سازما‌ن‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، هنری، حقوقی.

– ایجاد، تجهیز و توسعه مرکز کارآفرینی به عنوان قطب اصلی آموزش کارآفرینی درسطح کشور هدف‌های مرکز کارآفرینی.

 

– عرضه خدمات کارآفرینی به اساتید، دانشجویان، مدیران، کارکنان و نهادهای مرتبط با مراکز کارآفرینی.

– مستندسازی تجربیات کارآفرینان – انتشارات مجله‌های علمی پژوهشی و ترویجی فارسی و انگلیسی در مورد کارآفرینی.

– برگزاری جشنواره، نمایشگاه، مسابقه، و سمینار کارآفرینی ( دانشگاهی، منطقه‌ای، ملی).

– ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی به اشخاص حقیقی و حقوقی.

– هماهنگی و همکاری با پارک علم و فن‌آوری، مرکز رشد و دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه تهران به منظور تکمیل فرآیند کارآفرینی دانشگاهی و حمایت از اعضای کارآفرین دانشگاه.

 

 منبع:روزنامه همشهری

نوشتن دیدگاه