کلاس های مرکز اسناد ملی

 

هدیه عشق بی چشمداشت ما به شما: سه شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ کلاس های رایگان مهندسی ذهن (موفقیت در زندگی و کسب و کار) با سخنرانی دکتر محمدرضا ماجد واقع در تهران-بزرگراه شهید حقانی -سازمان اسناد ملی برگزار می گردد.

قبل از حضور با ما تماس بگیرید ممکن است بعضی هفته ها جابجایی مکان یا زمان داشته باشیم.

 

نوشتن دیدگاه