۱۵موردی که افراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی نمیدهند-قسمت دوم

 

8. آنها اهميتي به مقايسه‌هاي اجتماعي نمي‌دهند. 

افراد واقعاً شاد خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌کنند. البته سعي مي‌کنند از تجربيات ديگران درس بگيرند و وقتي مي‌بينند کسي کاري را به خوبي انجام مي‌دهد از او ياد مي‌گيرند تا بتوانند همان موفقيت را در زندگي خودشان داشته باشند ولي تمرکزشان هميشه بر پيشرفت خودشان و تحسين ديگران براي پيشرفت‌هايشان است. اين باعث مي‌شود که شادتر باشند و از حسادت، خشم و احساسات منفي برتري نسبت به ديگران دور بمانند.

 

9. آنها اهميتي به دخالت در کار ديگران نمي‌دهند. 

افراد واقعاً شاد به کار ديگران کاري ندارند. البته اگر از آنها کمک بخواهيد، به کمکتان خواهند آمند و وقتي ببينند به طور مشخص راه اشتباه مي‌رويد هم مداخله مي‌کنند ولي تمرکز اصلي‌شان بر اول آباد کردن خانه خودشان است بعد ديگران.

 

10. آنها اهميتي به غيبت کردن پشت سر ديگران نمي‌دهند. 

افراد واقعاً شاد اهميتي به غيبت کردن و شايعه‌پراکني نمي‌دهند. آنها از زندگي خودشان راضي هستند و هيچ ميلي به درگير کردن خودشان به اتفاقات زندگي ديگران ندارند. تنها افرادي غيبت مي‌کنند که افرادي سطحي هستند و زندگي خودشان به اندازه‌ کافي برايشان راضي‌کننده نيست.

 

11. آنها اهميتي به روابط مسموم نمي‌دهند. 

روابط مسموم نه تنها مي‌توانند همراه با آزار جسمي و توهين به شما هستند، بلکه شکايت‌ها و غر زدن‌هاي مداوم و تغيير رفتارهاي مداوم را هم در بر مي‌گيرند که باعث ناراحتي شما مي‌شوند. افراد واقعاً شاد اهميتي به هيچيک از انواع روابط مسموم نمي‌دهند زيرا اين روابط فقط نتيجه‌اي مسموم به دنبال خواهند داشت. افراد واقعاً شاد دور و برشان را با افراد مثبتي پر مي‌کنند که مي‌خواهند از زندگي نهايت استفاده را ببرند و مي‌توانند روابط سالمي ايجاد کنند که شادي بيشتر به دنبال خواهد داشت.

 

12. آنها اهميتي به کينه‌ورزي نمي‌دهند. 

همه ما خيلي وقت‌ها بخاطر حرف، عمل يا رفتار يک نفر ناراحت شده‌ايم. بااينکه کينه به دل گرفتن از اين افراد بسيار ساده است، ولي افراد واقعاً شاد مي‌دانند که اين بهترين انتخاب پيش رويشان نيست. آنها مي‌دانند که کينه به دل گرفتن راهي مطمئن براي مسموم کردن افکار و احتمالاً رفتارهايشان است. افراد واقعاً شاد مي‌بخشند و زندگي‌شان را پيش مي‌برند. اين يعني خود را بالا کشيدن از آن موضوع و آزاد کردن خود. همانطور که کنفسيوس مي‌گويد، «اشتباه کردن چيزي نيست، مگراينکه همچنان آن را به خاطر نگه داريد.»

 

13. آنها اهميتي به دروغگويي نمي‌دهند. 

ممکن است بگوييد که همه بالاخره يک دروغ کوچک هم که شده مي‌گويند. شايد اينطور باشد ولي بعضي افراد خيلي بيشتر از بقيه دروغ مي‌گويند. افراد واقعاً شاد اهميتي به اين افراد و دروغ‌هايشان نمي‌دهند. زندگي‌هايي که بر پايه دروغ و فريب بنا نهاده شده باشند، خيلي سريع ويران مي‌شوند. افراد واقعاً شاد اين واقعيت را درک مي‌کنند و مي‌دانند که خيلي بهتر است که حقيقت را بگويند.

 

14. آنها اهميتي به شکايت کردن نمي‌دهند. 

شکايت ميوه يک زندگي بدون مرکزيت است. افراد واقعاً شاد به شکايت کردن اهميتي نمي‌دهند چون از زندگي‌شان راضي هستند. آنها همچنين به افراديکه مدام در حال غر زدن و ناله کردن هستند هم اهميتي نمي‌دهند زيرا اين افراد روحيه آنها را خراب مي‌کنند. افراد واقعاً شاد قدردان و شکرگزار چيزهايي هستند که دارند و حتي اگر اوضاع بر وفق مرادشان پيش نرود، به آنچه که پيش مي‌آيد اميدوار هستند.

 

15. آنها اهميتي به انتقام‌جويي نمي‌دهند. 

و آخر اينکه، اگر واقعاً دلتان مي‌خواهد زندگي شادي داشته باشيد، نخواهيد توانست برعليه فردي ديگر به دنبال انتقام‌جويي باشيد. افراد واقعاً شاد انتقام را به سرنوشت واگذار مي‌کنند. آنها سعي مي‌کنند با آن موضوع کنار بيايند و درعوض انتقام، تلاش مي‌کنند تا آن انرژي منفي را به استفاده‌اي مثبت‌تر و مفيدتر برسانند.

 

يادتان باشد… 

زندگي هميشه بر وفق مراد پيش نمي‌رود. گاهي وقت‌ها اوضاع آنطور که شما مي‌خواهيد نيست. زندگي اين است و کاري از دست شما برنمي‌آيد. ولي شادي حتي در اين مواقع هم يکي از گزينه‌هاي انتخابي شماست. از همين امروز تصميم بگيريد که شاد باشيد!

 

قسمت اول

منبع: مردمان

نوشتن دیدگاه