آیا کسی از شما هست که فردی را سراغ داشته باشد که همه از او به خوبی یاد میکنند و وقتی صحبت از او به میان می آید می گویید: “آدم خوبی است”؟ حتماً سراغ دارید. این فرد همان شخصی است که به میهمانی ها دعوتش می کنید، دوست دارید دامادتان شود، و همه ی این ها به این دلیل است که او فرد خوشنامی است. بله، داشتن آبرو و اعتبار……

باز هم بیشتر می خواهید؟ -این هم چند دستورالعمل: بسیاری از افراد تنها تمایل به عمل کردن دارند و بسیاری دیگر تنها به فکر کردن(من هر دوی آنها هستم). -کاری را که در حال انجام آن هستید متوقف کنید ، به عبارتی دیگر اندکی استراحت کنید. دیوانگی یعنی انجام کاری یکسان و توقع نتیجه ای متفاوت.دست از کاری که جواب نمی دهد بکشید، و به دنبال کار جدیدی برای انجام دادن……

د‌رست است که این روزها ایمیل و پیام‌های فوری از طریق Messenger د‌ر ارتبـاطات اد‌اری خیلی باب شد‌ه است، امـا هنوز هم تلفن نقش بسیـار مـهمی د‌ر حیطـه کـاری ایفا می‌کند‌. مکالمات تلفنی نیز د‌قیقاً مثل جلسات کاری رو د‌ر رو، بـایـد‌ از یکسری قوانیـن و اتـیکت‌هـا پیروی کنند‌ تا تجربه‌ای شیرین و سازند‌ه برای هر د‌و طرف بر جای بگذارد‌. چشـم پـوشی از رفتارها پشت تلفن کـار سـاد‌ه‌ای است. برخورد‌ها……

آیا از آن دسته افرادی هستید که با شعار «روز از نو روزی از نو»، روز و شب، ماه‌ها یا حتی سال‌های عمر خود را به شغلی که فکر می‌کنید بیش از حد یکنواخت و ملامت‌آور شده،سپری کرده‌اید؟ آیا کلیشه‌هایی همچون انگیزه شغلی، امید به ارتقای حرفه‌ای و… برای شما مفهوم خود را از دست داده است؟ آیا تنها نیاز به درآمد یا اجبار به تامین معاش است که شما را……

  بیشتر افراد این توصیه را شنیده اند که باید هوشمندانه تر کار کنند و نه زیادتر ولی تعداد کمی واقعا از این توصیه پیروی می کنند. این روزها بیشتر صاحبان تجارت و مدیران اجرایی برای دستیابی به اهدافشان ساعت های طولانی مشغول کار هستند. اگر شما مجبور شوید ساعت های زیادی از یک روز عادی را برای تکمیل کارتان کارکنید سپس کار را اشتباه انجام می دهید! در اینجا ۵……

مکالمات

در کار و بیزنس، قوانین آداب معاشرت فقط شامل رفتارهای شما در اداره و محتویات ایمیلتان نمی شود، این قوانین اتیکت و آداب مکالمات شما با همکارانتان را هم در بر می گیرد. معمولاً تصور می شود که اتیکت مکالمات کاری را باید در مکالمات رو در رو رعایت کرد، اما پشت تلفن هم این موارد صادق است. در هر دو مورد، الزامات قدیمی گوش دادن و حرف زدن باید در……

۱) فقدان یا کمبود وضوح و شفافیت هدف: اولین خطا زمانی اتفاق می افتد که شما هنوز شروع به نگارش نکرده اید. اکثر مردم وقتی شروع به نوشتن می کنند؛ حتی از خودشان این سوال را نمی کنند که واقعا” چه می خواهم بگویم؟ یا به چه کسی می خواهم نامه بنویسم ؟ اگر شما هدف شفافی نداشته باشید خواننده ی تان را گمراه خواهید کرد و او نمی تواند منظورتان……