سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟
اخیرا عکاسی را به عنوان یک سرگرمی جدید برای خودم انتخاب کرده ام و رفته رفته دارم به این نتیجه میرسم که شباهت هایی بین این هنر و حوزه معاملات در بازارهای مالی وجود دارد. ا...
بیشتر