آغاز ثبت نام دوره یازدهم موفقیت مالی مدرس :دکتر محمدرضا ماجد معارفه رایگاندر تاریخ ۲۲دیماه تهران-ونک برگزار میگردد.جهت اطلاعات با شماره ها تماس حاصل فرمایید.۸۸۰۶۳۱۹۷۸۸۲۱۰۵۳۸۰۹۳۵۵۵۹۲۶۸۲