١- من نیازی ندارم در این موقعیت خودم را اثبات کنم. من می توانم آرام باشم. ٢- تا زمانی که آرام باشم روی خودم کنترل دارم. ٣- نیازی نیست به خودم شک داشته باشم. آن چه دیگران در مورد من می گویند اهمیتی ندارد. ۴- خشم من یک نشانه است. الان وقت آرام کردن خودم است. ۵- مجبور نیستم همواره و در هر شرایطی رقابت کنم. ۶- احساس ناامنی گذرا خواهد……

حدود ۷۰ سال پیش دانشمندان بررسی علل «خشم» و «عصبانیت» را بطور جدی آغاز کردند. بعضی گفتند عوامل ژنتیکی هم در خشمگین شدن موثر هستند. برخی گفتند مصرف موادمخدر و الکل هم در عصبانیت اثر دارد. بعضی ها که از بدی آب و هوا دلخور بودند، آب و هوای گرم را از عوامل تاثیرگذار در خشم برشمردند. عده ای هم آن را به بافت اجتماعی فرهنگی و پیشینه خانوادگی نسبت دادند……

مطمئنا علاقه ندارید عکس خود را زمانی که خشمگین هستید ببینید پس سعی کنید این لحظات را کمتر بوجود آورید. متاسفانه افراد وقتی خشمگین هستند به تنها چیزی که فکر نمی کنند، کنترل آن است. این حس تنها زمانی تحت اختیار شما قرار می گیرد که آگاهانه در مورد علت خشم خود فکر کنید. دلیل عصبانیت شما ممکن است در یک لحظه یا در طی یک دوره زمانی بوجود آمده باشد و در یک مرحله……

اینکه گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کارآمد می توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد. فراموش نکنید سلامتی مهمترین بخش زندگی هر فرداست و فردی که مدام عصبانی……