“من یک بیشعورم و هیچ خیالی نیست هرروز بهتر می شوم و ملالی نیست حالا تحت درمانم تا بدونم که چطور با آدم ها تا بکنم”. یک آواز گروهی درمانی    کار درمان فقط در شهامت، سخت کوشی و خوش اقبالی منحصر نمی شود.  بی شعور باید پاک شود، دوباره برنامه ریزی شود و دوباره به کار بیفتد. در این خصوص پنج ابزار هست که به درد بیشعور می خورند.  این……

نیاز اساسی

میلیون ها بار دیده ام که مردم عموماً میزان دارایی خالص خودشان را برابر با ارزش واقعی خودشان برابر دانسته اند.یعنی هویت آنها عمیقاً وابسته و مرتبط به صورتحساب بانکی آنها و گزارش سه ماهه سبد سرمایه گذاری آنهاست، تا جایی که بطور کل فراموش می کنند پول تنها وسیله و ابزاری برای تلاش جهت برآوردن نیازهای ماست که البته بسیاری از آنها هم مادی نیستند. همه ما با این کلیشه……

تمرین

در ادامه این مطلب به نتیجه آزمون شدن این تمرین بر بیش از ۱۵۰۰ زن جوان توسط رِنی اِنگِلن، روانشناس، هم اشاره می کنیم. آیا احساس اعتماد به نفس، امنیت و بطور کل احساسی خوبی نسبت به خودتان دارید؟ یا اینکه دائما در حال افزودن بر حجم انتقادها از خود، ترساندن خودتان از شکست های قبلی و خصوصا به خاطر ظاهر خودتان هستید؟ اگر پاسخ شما بیشتر به وضعیت دوم نزدیک……

  ” تا زمانی که معلم کودکستان، مرا برای اولین بار در عمرم به اسم ” کوین” صدا نزده بود، نمی‌دانستم که اسمم ” اوهوی گوساله” نیست”. کوین،فرزند والدینی بیشعور   از نظر تاریخی شاید  مظلوم ترین گروهی که تاکنون قربانی بیشعورها شده اند،  فرزندانشان باشند. بعضی وقتا به بچه هایی که با آنها از نظر بدنی بد رفتاری می شود کمک هایی می شود اما بچه هایی که از نظر……

  ” وقتی پیش از خوردن صبحانه اش،گربه را خفه کرد فهمیدم روزگارم سیاه است”. جین، مادر یک بیشعور ۴ ساله   بعضی از بچه ها بدجنس و خرابکار به دنیا می آیند:.آنها:   -از شکنجه دادن حشرات و حیوانات کوچک لذت می برند؛ بچه های کوچکتر از خودشان را کتک میزنند؛ جواب پدر و مادرشان را با بی ادبی میدهند؛ روزا خوبشان آن روزی است که جایی را خراب کنند؛……

  ” وقتی فهمیدم عشق از زندگی مان بیرون رفته که دیگر سیگارش را در هنگام بوسیدن من از لب بر نمی داشت” ماری جین، همسر یک بیشعور شاید هیچ چیز در زندگی از این تکان دهنده تر نباشد که روزی از خواب برخیزیم  و در یابیم که یک آدم بیشعور توی رختخوابمان هست! روش هایی که برای سر و کار داشتن با همکار یا دوست بیشعور به کار میرود برای……

   پیش از آموختن روشهای زندگی با دوستان بیشعور باید اصولی را معین کنیم که بر مبنای آن ها بتوانیم تشخیص دهیم که دوستان ما با چه شرایطی بیشعور محسوب می شوند .هر یک از موارد ذیل نشانه  گویایی از بیشعوری دوستان ماست:   – از شما انتظار دارند همیشه به خاطر داشته باشید که دوستی با آنها افتخاری بزرگ محسوب میشود. – دوستی شان هیچ قاعده و قانونی ندارد به……

” اه، باز هم یه بیشعور دیگه”. جرج، در جلسه معارفه رئیس جدیدش   بسیاری از مردم می خواهند بدانند که آیا میشود با بیشعورها کار کرد و در عین حال حرمت و شخصیت خود را نیز حفظ کرد؟ آسان نیست ولی خوشحالم که بگویم امکان پذیر است. نقطه آغاز کار روی خودتان است. برای اینکه به خوبی از عهده بیشعورها برآیید باید هدفمند و با انگیزه باشید. باید از خودتان……