اریکسون اعتقاد دارد که ذهن ناهشیار همواره در حال شنیدن است و بنابراین تلقین ها چه در حالت خلسه و چه در حالت طبیعی اثر خود را بر روی ناهشیار می گذارد.
هیپنوتیزم اریکسونی از زبان برای هدایت توجه به درون برای جستجوی معنا، یا به منظور بررسی استفاده می‌شود. اریکسون اغلب القائات خودش را در انتهای یک سری ازحقایق غیر قابل انکار مطرح می‌کرد، تا احساس یک پیشرفت طبیعی و منطقی به فرد دست بدهد. فرد هیپنوتیزم شونده در این روش، هشیار و بیدار است و در نتیجه مقاومت کمتری در برابر تلقینات نشان میدهد.
از آنجا که موتور رفتاری همه ما ضمیر ناخود آگاه است ، ضمیر ناخود آگاه پس از دریافت اطلاعات از محیط یا کسب تجربه ، رفتاری را در فرد بنیان می گذارد . گاه این رفتار موجب ناراحتی شخص شده و رفتار مورد نظر تبدیل به یک رفتار نامطلوب می شود .در هیپنوتیزم اریکسونی اعتقاد بر آن است که ضمیر ناخود آگاه را در وضعی قرار دهیم تا خود به یکباره بر رفتار نامطلوب گذشته، خط بطلان بکشد و رفتار جدید و مطلوبی را جایگزین آن کند و رفتار جدید در فرد به صورت پایدار باقی می ماند.از این رو هیپنوتیزم اریکسونی جزو “درمانهای استراتژیک” به حساب می آید.
هیپنوتیزم کلاسیک، به صورت دستوری و مستقیم است و اغلب با مقاومت در فرد هیپنوتیزم شده مواجه می‌شود، روش اریکسون ملایم، انطباقی، و غیر مستقیم است.
کانون ان ال پی افتخار دارد كه این هنر بزرگ را در سرزمین ایران اسلامی توسط بنیانگذار آن جناب دكتر كورش معدلی توسعه داده، تا هموطنان هنرجو و حقیقت جو كه همواره به دنبال بهترین ها برای خود و برای همنوعان و هموطنان می باشند در این راه خود را باور نمایند.